TDP

Tarihe Göre Detaylı Bilimsel Program

  A Salonu
19.30-20.45 AÇILIŞ TÖRENİ ve KONFERANS - 1

AÇILIŞ TÖRENİ

Oturum Başkanları: Koray Başar, Yavuz Ayhan

Sempozyumumuzu Hep Birlikte Açıyoruz

KONFERANS - 1

Oturum Başkanları: Koray Başar, Şahika Yüksel

İstanbul Sözleşmesi ve Sözleşmeden Çekilmek
Canan Arın
20.45-21.00 ARA
21.00-22.15

CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMAKONFERANS - 2

Notaların Ardındaki Psikoloji

Duygularımızla Zekice Oynayan Film Müzikleri
İdil Özkan

Moderatör: Yavuz Ayhan

  A Salonu
19.30-20.45

CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 1

Hagop Souren Akiskal'ın ardından,
Eşikaltı Tablolardan Bipolar Spektruma,
Mizaçtan, Evrim ve Yaratıcılığa…

Oturum Başkanı: Simavi Vahip

Bipolar bozukluk, mizaç ve evrim
Simavi Vahip

Eşikaltı bipolarite ve  bipolar spektrum bakışı
Olcay Yazıcı

Blues müzisyenleri, bipolar bozukluk ve yaratıcılık
Timuçin Oral

Türkiye’deki dostlarının ağzından Hagop Akiskal
Akiskal'ın dostları ve öğrencileri

*Duygudurum Bozuklukları ÇB Etkinliğidir

20.45-21.00 ARA
21.00-22.15 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA


İKİLİ KONFERANS - 1

Bipolar Bozuklukta Yeni Moleküler Hedefler
New Molecular Targets For Bipolar Disorder

Oturum Başkanları: Timuçin Oral, Deniz Ceylan


Bipolar Bozuklukta Enerji Disfonksiyonu: Şimdi Neredeyiz Ve Bizi Neler Bekliyor?
Energy Dysfunction in Bipolar Disorder: Where We Are And What İs Coming
Ana Andreazza

Bipolar Bozuklukta DNA Onarımı
DNA Repair in Bipolar Disorder
Ayşegül Özerdem


  A Salonu
09.00-10.15 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

Oturum Başkanları:
Memduha Aydın, Berker Duman, Necip Çapraz

DEHB'li bireylerde dissosiyatif yaşantılar ile internet oyun oynama bozukluğu ilişkisi: Bir vaka kontrol çalışması
Barış Şen

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Erişkinlerde Optik Koherens Tomografi Kullanılarak Retina Tabaka Kalınlığının İncelenmesi: Kontrollü Bir Çalışma
Dursun Hakan Delibaş

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğunda Stresle Baş Etme ve Psikolojik Dayanıklılık
Esengül Ekici

Gizli sınıf analizi ile dissosiyatif yaşantılar ve DEHB semptomları arasındaki ilişkilerin incelenmesi
Özge Tan

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Riski Olan Genç Yetişkinlerde Saldırganlık ile Psikoform ve Somatoform Disosiasyon Arasındaki İlişki
Rukiye Tekdemir

Yeni Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisi sırasında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyum sorunlarının araştırılması
Cansu Çobanoğlu

COVID-19 Pandemisinde Ölüm ve Hastalık Anksiyetesi ile İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi
Gülin Özdamar Ünal

COVID-19 Pandemisinde Sokağa Çıkma Yasakları ile Acil Servise Kadına Yönelik Şiddet Nedeniyle Başvuruların İlişkisinin İncelenmesi
İmran Gökçen Yılmaz Karaman

Koronavirüs kaygısının siberkondria ve online alışveriş bağımlılığı ile ilişkisinin incelenmesi
Safiye Bahar Olmez

Gebelerde Koronavirüs Anksiyetesi, Uyku Kalitesi ve Yaşam Kalitesinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
Zehra Başar Kocagöz

Sindemi Yaklaşımıyla 2001-2019 Yılları Arasındaki İntihar Kaynaklı Ölümlerin Değerlendirilmesi
Can Ilgın

Covid-19 Salgınında Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Durum Değerlendirilmesi
Dudu Demiröz

COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkileri- 1 Yıllık İzlem Çalışması
Elif Ozan

Evlilik doyumu algısı koronavirüs korkusuyla ilişkili mi?
Halime Uyanık

COVID Stres Ölçeği Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması
İbrahim Gündoğmuş
10.15-10.30 ARA
10.30-11.45 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

ARAŞTIRMA BİLDİRİ ÖDÜLLERİ FİNALİ-1

Oturum Başkanları: Nurper Erberk Özen, Gülcan Güleç

-Obsesif-Kompulsif Bozukluk Hastalarında ve Kardeşlerinde Fronto-Striatal Yapılarla İlişkili Model-Tabanlı Davranış: bir Endofenotip Çalışması
Meltem İzci Kasal

-İleri Yaştaki Bipolar Bozukluk Hastalarının Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Özlem Kuman Tunçel

-Perinatal Depresyonda Parlak Işık Terapisinin Etkinliği - Çift Kör Randomize Kontrollü Çalışma
Melike Donmez

-İlk Atak Major Depresyon Hastalarında İnflamasyon ve Oksidatif Stres Belirteçleri ile Tedavi Yanıtı İlişkisinin İncelenmesi: Bir İzlem Çalışması
Gizem Emekdar

11.45-12.00 ARA
12.00-13.15 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

ARAŞTIRMA BİLDİRİ ÖDÜLLERİ FİNALİ-2

Oturum Başkanları: Nurper Erberk Özen, Gülcan Güleç

-Şizofreninin Eşlik Ettiği ve Etmediği Obsesif Kompulsif Bozukluğun İçgörü, Üstbiliş İnançları ve Klinik Özellikler Açısından Karşılaştırılması
Olcay Şenay Şahin

-OKB Tanılı Hastalarda Yürütücü İşlevlerin miR-16 ve miR-135 İfade Düzeyleriyle İlişkisi
Efruz Pirdoğan Aydın

-Covid-19 Salgınının Türkiye’ deki Hekimler Üzerindeki Ruhsal Etkileri, Tükenmişlik ve Travma İle Başa Çıkma Algısı Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Barış Sancak

-DEHB olan Çocukların Duygu Tanıma Becerileri ve Serum Oksitosin Düzeyleri
Neriman Kesim
13.15-14.00 ARA
14:00-15:15 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 2

Her Şey Güzel Başlamıştı
Oturum Başkanı: Mehmet Murat Demet

Anksiyete Bozukluklarında Etkinlik Kaybı, Yineleme Nedenleri Ve Çözüm Yolları
Seda Türkili

Duygudurum Bozukluklarında Etkinlik Kaybı, Yineleme Nedenleri Ve Çözüm Yolları
Cana Aksoy Poyraz

Psikotik Bozukluklarda Etkinlik Kaybı, Yineleme Nedenleri Ve Çözüm Yolları
Ömer Böke

* Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Çalışma Birimi, Duygudurum Bozuklukları Çalışma Birimi ve Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Çalışma Birimi ortak etkinliğidir
15.15-15.30 Ara
15.30-16.45 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 3

COVID-19 Pandemisi ve Genç Psikiyatristler Gözünden 'Yeni Normaller’

Oturum Başkanı: Ejder Akgün Yıldırım

Poliklinik Şartlarında ‘Yeni Normaller'
Oğuzhan Kılınçel

Yataklı Psikiyatri Servislerinde ‘Yeni Normaller'
Filiz Kulacaoğlu

Konsültasyon Uygulamalarında ‘Yeni Normaller'
Şevin Hun Şenol

Bilimsel Çalışma Yürütürken ‘Yeni Normaller'
Fikret Poyraz Çökmüş

*Genç Psikiyatristler Komitesi Etkinliğidir
16.45-17.00 Ara
17.00-18.15 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 4

Yaşlılık Döneminde Depresyon Tedavisi

Oturum Başkanı: Işın Baral Kulaksızoğlu

Yaşlılık Döneminde Depresyon Tedavisi: Genel İlkeler
Özlem Erden Aki

Yaşlılık Depresyonu Tedavisinde Yeni İlaçlar, Yeni Gelişmeler
Eylem Şahin Cankurtaran

Yaşlıda Dirençli Depresyonun Tedavisi: İlaçlar (TCA; MAOI) Ve Türkiye'de Bulunmayan Tedavilere Erişim
Sibel Çakır

*Geriyatrik Psikiyatri ÇB Etkinliğidir
18.15-19.00 Ara
19.00-20.15 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA


İKİLİ KONFERANS - 2

Psikiyatrik Tedavide Psikedelikler: Erken Klinik Kanıtlar Ve Mekanizma
Psychedelic-Assisted Therapy- Early Clinical And Mechanistic Evidence

Oturum Başkanları: Şeref Can Gürel, Sibel Çakır

Konuşmacılar: David Nutt, David Erritzøe
20.15-20.30 Ara
20.30-21.45 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA


İKİLİ KONFERANS - 3

Şizofreni Tedavi Kılavuzlarında Güncellemeler:
APA ve DGPPN Kılavuzları

Updates on Schizophrenia Treatment Guidelines:
APA and DGPPN Guidelines

Oturum Başkanları: Meram Can Saka, Köksal Alptekin

Konuşmacılar: George Keepers, Wolfgang Gaebel
21.45-22.00 ARA
22.00-23.15 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

KONFERANS - 3

Çatalhöyük'te Yaşam

Moderatör: Memduha Aydın

Onur Ural
  A Salonu   B Salonu
08.00-09.00


CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

LUNDBECK UYDU SEMPOZYUMU

Depresyonda Hastalık Öncesi İşlevselliğe Dönüşün Ölçütleri ve İzlemi
Ömer Aydemir

   
09.00-10.15 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU -  2

Oturum Başkanları:
Erguvan Tuğba Özel Kızıl, Hale Yapıcı Eser, Arda Bağcaz

Bipolar Bozukluk Hastalarında Yaygın Otizm Fenotipinin Araştırılması
Alparslan Cansız

Bipolar bozukluklu hastalarda çocukluk çağı travmatik yaşantılarının klinik özellikler, işlevsellik ve koruyucu tedavi üzerine olan etkisinin incelenmesi
Fatih Özdemir

Şizofreni ve bipolar bozukluk tanılı hastaların ayırıcı tanısında bilişsel işlevler: Bir makine öğrenmesi modeli
Ferdi Köşger

Şizofreni Ve Bipolar Bozukluk Hastalarının Eşlerinin Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi
Sema Kuş

Çocuk psikiyatri polikliniğinde psikotik bozukluk ile değerlendirilen hastalar: bir üniversite hastanesinde 14 yılın analizi
Feride Burcu Bati

Sosyal Anksiyete Bozukluğu Tanılı Hastalarda Majör Depresyon Komorbidite Sıklığı ve Sosyodemografik Veriler ile Depresif Belirti Düzeyleri Arasındaki İlişki
Mahmut Onur Karaytuğ

Şizofreni hastalarında sosyal medya kullanımı ve klinik özellikler
Süleyman Keleş

Taburculuk Sonrası İkinci Yılda Psikotik Bozukluk Hastalarının Tedavi Uyumu ve İşlevsellik Açısından Değerlendirilmesi
Ulaş Korkmaz

Ayaktan Kemoterapi Gören Kanser Hastalarına Bakım Verenlerin Psikososyal Özellikleri ve Başa Çıkma Tutumları
Fatma Akyüz Karacan

Göz içi enjeksiyon yapılan olgularda uygulama öncesi anksiyete düzeyine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi
Meltem Guzin Altinel

Epilepsi Hastalarında Psikiyatrik Morbidite, Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi
Sibel Elmas

Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Komorbid Tıbbi Hastalıklar ile Sosyodemografik ve Klinik Faktörlerin Karşılaştırılması
Zekiye Çelikbaş
09.00-09.15 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 7

Tıp Öğrencileri Gözüyle Psikiyatri ve Öğrencilerin Dernekten Umutları
Oturum Başkanı: Alişan Burak Yaşar, Kemal Kuşçu

Preklinik Dönem Tıp Öğrencileri Gözüyle Psikiyatri ve Türkiye Psikiyatri Derneği'nden Beklentiler
Sena Aydın

Klinik Dönem Tıp Öğrencileri Gözüyle Psikiyatri ve Türkiye Psikiyatri Derneği'nden Beklentiler
İrem Keçeci

EMSA Nedir ve Türkiye Psikiyatri Derneği ile EMSA Birlikte Neler Yapabilir?
Hasan Sadık Mayda

TurkMSIC Nedir ve Türkiye Psikiyatri Derneği ile TurkMSIC Birlikte Neler Yapabilir?
Ahmet Alp Çetinkaya

*Tıp Öğrencileri ÇB Etkinliğidir
09.15-09.30 ARA
09.30-09.45 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 8

Psikiyatri Konsultasyonu İle Başlanılan İlaçlar, Çekinceler Neler?
Oturum Başkanı: Berker Duman

TNF-Alfa Blokerleri İle İlişkili Psikiyatrik Durumlar
Ebru Şahan

Isotretinoin İle İlişkili Psikiyatrik Durumlar
Taha Can Tuman

Vareniklin İle İlişkili Psikiyatrik Durumlar
Dursun Hakan Delibaş

* Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi ÇB Etkinliğidir
09.45-10.00 ARA
10.00-10.15 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 9

Otoimmün Hastalıklarda Nöropsikiyatrik Belirtiler
Oturum Başkanı: Başaran Demir

Otoimmün Tiroiditler Ve Nöropsikiyatrik Belirtiler
Demet Sağlam Aykut

Sistemik Lupus Eritematozus Ve Nöropsikiyatrik Belirtiler
Elçin Özçelik Eroğlu

Multiple Sklerozis Ve Nöropsikiyatrik Belirtiler
Mevhibe İrem Yıldız

* Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi ÇB Etkinliğidir
10.15-10.30 ARA 10.15-10.30 ARA
10.30-11.45 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 5

Sağlık Çalışanlarında Ruhsal Sorunlar ve İntihar Davranışı

Oturum Başkanı: Yunus Hacımusalar

Giden Olmak
Gülin Özdamar Ünal

İntihar Sonrasında Psikolojik Destek
Münevver Yıldırım

Gidenin Ardından
Altan Eşsizoğlu

* Krize Müdahele ve İntiharı Önleme ÇB Etkinliğidir
10.30-10.45

KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

Siz Olsaydınız Ne Yapardınız? - 1

Pandemi Döneminde Etkin ve Güvenli Psikiyatri Uygulamaları
Oturum Başkanı: Hayriye Elbi

Pandemi Döneminde Psikiyatrik Aciller
Murat Yalçın

Pandemi Döneminde Psikiyatri Poliklinik Hizmetleri
Irmak Polat

Pandemi Döneminde Yataklı Psikiyatri Hizmetleri
Gamze Usta Sağlam

*Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi ÇB Etkinliğidir

10.45-11.00 ARA
11.00-11.15 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 10

Deney Hayvanlarında Davranış Deneyleri
Oturum Başkanı: Emine Eren Koçak


Emre Cem Esen
Aslıhan Bahadır Varol

*Nörobilim ÇB Etkinliğidir
11.15-11.30 ARA
11.30-11.45 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 11

Otizm Spektrum Bozukluklarında Eşlik Eden OKB ve Anksiyete Belirtileri
Oturum Başkanı: Şebnem Pırıldar

Çocukluk Dönemi Otizmde Eşlik Eden Anksiyete ve Obsesif Kompulsif Belirtileri
Sezen Gökçen Köse

Anksiyete Bozuklukları ve Otizm Spektrum Bozukluklarında Örtüşen Belirtiler ve Ortak Etyopatogenez
Burcu Özbaran

Erişkin Dönemde Otizm Spektrum Bozuklukları ve Eşlik Eden OKB ve Anksiyete Bozuklukları
Cenan Hepdurgun

* Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar ÇB Etkinliğidir
11.45-12.00 ARA 11-45.13.30 ARA
12.00-13.15


CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

LUNDBECK UYDU SEMPOZYUMU

Depresyon Tedavisinde Hassas Ayar
Kürşat Altınbaş

   
13.15-14.00 ARA 11-45.13.30 ARA
    13.30-13.45 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 12

Psikoterapi Eğitiminin Asistanlık ve Uzmanlık Yaşamına Yansımaları: Erenköy Deneyimi
Oturum Başkanı: Medine Yazıcı Güleç 
Tartışmacı: Raşit Tükel 

Perversiyon ve konuşul(a)mayanlar: Bir voyörizm olgusunun psikanalitik psikoterapi süreci
Merve Özdogan

Sınırda bir macera! Bir sınırda kişilik bozukluğu olgusunun bilişsel davranışçı terapi süreci
Samet Kurnaz

"Erenköy’ün asistanlara borcu(!)" Psikoterapi merkezinde eğitim almış bir psikiyatri uzmanının, uzmanlık eğitimi ve mecburi hizmet deneyimi
Maruf Ağgül

14:00-15:15 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA


PANEL - 6

Sınır Kişilik Bozukluğu Tedavisinde Kanıtlar ve Uygulamalar
Evidence in Treatment of Borderline Personality Disorder and Practical Aspects
Oturum Başkanları: Peykan Gökalp, Gamze Özçürümez Bilgili

Sınır Kişilik Bozukluğu’nda Kanıta Dayalı Psikoterapi
Evidence-based Psychotherapy in Borderline Personality Disorder
Ole Jacob Storebø

Sınır Kişilik Bozukluğu’nda Kanıta Dayalı Farmakoterapi
Evidence-based Pharmacotherapy in Borderline Personality Disorder
Jutta Stoffers-Winterling

Sınır Kişilik Bozukluğu'nun Psikodinamik Tedavisinde Terapistin Tanıklığına Dayalı Güçlükler
Witness-based Strains in the Treatment of Borderline Personality Disorder
Gamze Özçürümez Bilgili

14.00-14.15 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 13

Depreme Hazır Mıyız?
Oturum Başkanı: Kerem Laçiner

İzmir Depremi Sürecindeki Saha Çalışmaları Nasıldı?
Adem Bayrakçı

Ruh Sağlığı Çalışanları Arasındaki Dayanışma Deneyimleri
Hasibe Rengin Güvenç

Eylem Planı Oluşturma: Kurumlar Arası İşbirliği Nasıl Olmalı?
Özge Hısım

*Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB Etkinliğidir
14.15-14.30 ARA
14.30-14.45 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 14

Bir Varmış Bir Yokmuş
Oturum Başkanı: Fatmagül Dikyar Altun

Antik Yunan’da Ölüm ve Yas
Deniz Deniz Özturan

Sinemada Yas; Mavi
Sibel Bolluk

Edebiyatta Yas
Emel Uysal

Günümüz Dünyası; “Hızlı Akan Hayatlar, Tutulamayan Yaslar”
Fatmagül Dikyar Altun

*Psikiyatri ve Sanat ÇB Etkinliğidir
14.45-15.00 ARA
15.00-15.15 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 15

Korona Günlerinde Psikiyatristlere Varoluşçu Bakış Teklifleri
Oturum Başkanı: Onur Yılmaz

Normal Yaşamını Devam Ettirmeye Çalışan Psikiyatriste Varoluşçu Bakış
Onur Yılmaz

Covid-19'a Yakalanma İhtimali/Korkusu İle Yüzleşen Psikiyatriste Varoluşçu Bakış
Rabia Kevser Boyraz

Covid-19 Tedavisinde Görev Alan Psikiyatriste Varoluşçu Bakış
Hatice Ceviz

Covid-19 Hastası/Hasta Yakını Olan Psikiyatriste Varoluşçu Bakış
Lara Utku İnce

*Varoluşçu Psikoterapiler ÇB Etkinliğidir
15.15-15.30 ARA 15.15-15.30 ARA
15.30-16.45


KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PSİKİYATRİDE GÜNCEL OTURUMLARI - 1

ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA GÜNCEL GELİŞMELER
Oturum Başkanları: Aylin Ertekin Yazıcı, Sedat Batmaz

Nereden Nereye? Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Sınıflandırmasında Güncel Gelişmeler
Mehmet Murat Demet

Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Güncel Gelişmeler
Demet Gülpek

Son On Yılda Panik Bozukluğu Hakkında Neler Öğrendik?
Erhan Ertekin

Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Yeni Gelişmeler
H. Mihrimah Öztürk

Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu: Nereye Bakmalı, Neleri Görmeli Ve Ne Yapmalı?
Yasemin Görgülü

Sağlık Anksiyetesi Aslında Hastalık Anksiyetesi Midir?
Tunç Alkın

Anksiyete Bozukluklarında Kullanılan İlaçların Farmakolojisi: Diyazepam’dan Bugüne Ve Yakın Geleceğe
Seda Türkili

Anksiyete Bozukluklarında Üçüncü Dalga Bilişsel Ve Davranışçı Psikoterapiler Ve Psikoterapilerde Teknolojik Gelişmeler
Çağdaş Öykü Memiş

15.30-15.45 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 16

Ülkemizde Yeni Yaygınlaşan Bir BDT Uygulaması: Grup Ortamında Bilişsel Davranışçı Tedavi Uygulamaları
Oturum Başkanı: Kadir Özdel

Panik Bozuklukta 5 seanslık Grup Terapi Uygulaması: Uygulama ve Kanıt
Fatih Yığman

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisi: Uygulama ve Kanıt
Yasir Şafak

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde, Online, Grup Ruhsal Eğitimi
Dursun Hakan Delibaş

*Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ÇB Etkinliğidir
15.45-16.00 ARA
16.00-16.15 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL -17
Ölüm Temasıyla Karşılaşmalar
Oturum Başkanı: Halis Ulaş

Yerin Altı, Yerin Üstü, Ölümle Yaşam Arasında Bir Şahmeran Anlatısı
Berkant Sağır

Gerçekliğin Doğasını Kavrama Çabası: Varlık ve Ölüm
Önder Küçük

Salgın Günlerinde Ölümle Karşılaşma
Yankı Yazgan
16.15-16.30 ARA
16.30-16.45 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

Siz Olsaydınız Ne Yapardınız? - 2

Sosyal Fobili Bir Olguya BDT ve Şema Terapi Perspektiflerinden Farklı Bakışlar
Oturum Başkanı: Kadir Özdel

Kadir Özdel
Esra Yancar Demir


*Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ÇB Etkinliğidir
    16.45-17.00 ARA
    17.00-17.15 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 18

Kanıttan Uygulamaya Telepsikiyatri: Yenilikler, İmkanlar ve Zorluklar
Oturum Başkanı: İlker Küçükparlak

Telepsikiyatri Uygulamasının Artı ve Eksileri: Psikiyatrik Takip Nasıl Bir Dönüşüm Geçirecek?
Sedat İrgil

Telepsikiyatrinin Etkinliği: Yüz Yüze Uygulama ile Kanıta Dayalı Bir Karşılaştırma
E. Füsun Akyüz Çim

Kamu Hastanesinde Telepsikiyatri Deneyimi
Sevilay Kunt

Çevrimiçi Ortamda Grup Terapileri: Çerçeve ve Deneyim Paylaşımı
Hande Karakılıç Üçer

*Telepsikiyatri ÇB Etkinliğidir
16.45-17.30 ARA 17.15-17.30 ARA
17.30-18.45 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA


İKİLİ KONFERANS - 4

ICD-11'de Ruhsal Bozukluklar - 1
Mental Disorders in ICD-11 - 1

Oturum Başkanları: Simavi Vahip, Cem Atbaşoğlu

ICD-11’de Şizofreni ve Diğer Primer Psikotik Bozukluklar
Schizophrenia and Other Primary Psychotic Disorders in ICD-11
Wolfgang Gaebel

ICD-11’de Duygudurum Bozuklukları
Mood Disorders in ICD-11
Mario Maj
17.30-17.45 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 19

Acıya Dokunurken Dokunmadıklarımız: Travmanın Görünmeyenleri
Oturum Başkanı: Hasan Turan Karatepe

Travmatik Deneyim Sonrası Kaybolan Anlam: Travma ve Değer Teması
Hasan Turan Karatepe

Zayıf mıyım, Suçlu mu? ACT Penceresinden Travmayla İlişki Utanç ve Benlik Algısı
Sevinç Ulusoy

Travmayı Dinlemek:ACT Penceresinden İkincil Travmatizasyon
Zülal Çelik

*Bağlamsal Davranışçı Bilimler ÇB Etkinliğidir
18:45-19:00 ARA 17.45-18.00 ARA
19.00-20.15 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA


İKİLİ KONFERANS - 5

ICD-11'de Ruhsal Bozukluklar - 2
Mental Disorders in ICD-11 - 2

Oturum Başkanları: Cengiz Kılıç, Raşit Tükel

ICD-11'de OKB ve Anksiyete-Korku İlişkili bozukluklar
OCD and Anxiety&Fear Related Disorders in ICD-11
Dan Stein

ICD-11’de Stres ile İlişkili Bozukluklar
Stress-Related Disorders in ICD-11
Marylene Cloitre
18.00-19.15 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PROJE TEŞVİK ÖDÜLÜ OTURUMU - 1

Oturum Başkanları: Orhan Murat Koçak, Aybeniz Civan Kahve

-Beslenme Problemi Olan Çocuklarda Anne-Bebek Etkileşiminin Değerlendirilmesi
Hatice Gülşen

-Erken ve Geç Başlangıçlı Depresyonda Fonksiyonel Bağlantısallık
Hasan Dilhan Bingöl

-Geriyatrik Depresyon Hastalarının Bellek İşlevlerinin Dijital Açıdan Takibi ve Bakımverenlerin Durumumun Değerlendirilmesi
Uğur Çıkrıkçılı

20.15-20.30 ARA 19.15-19-30 ARA
20.30-21.45 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA


İKİLİ KONFERANS - 6

İntiharın Farklı Yönleri
Aspects of Suicide
Oturum Başkanları: Bülent Coşkun, Aytül Karabekiroğlu

Hastanız intihar ile öldüğünde...
When your patient dies by suicide: aftermath and implications
Benjamin Sadock

Genç İntiharları: Bütünleyici-İşbirlikçi Yaklaşım Olarak AmicoCharly Projesi
Youth Suicide: An integrative collaborative approach- AmicoCharly Project
David Baron

*Ruh Sağlığını Güçlendirme ÇB ve Krize Müdahale ve İntiharı Önleme  ÇB Ortak Etkinliğidir
19.30-20.45 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PROJE TEŞVİK ÖDÜLÜ OTURUMU - 2

Oturum Başkanları: Orhan Murat Koçak, Aybeniz Civan Kahve

-Kronik Öngörülmeyen Stres Modelinde Beynin Farklı Bölgelerinde Vortioksetinin Bdnf, Creb, S100b, Β Amiloid Ve Glutamat Nr2b Reseptörleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Gülin Özdamar Ünal

-Bipolar Bozukluk Tanılı Bireylerin Birinci Derece Akrabalarında Oksidatif DNA Hasarı ve Baz Çıkarma Onarımı
Hidayet Ece Arat
21.45-22.00 ARA    
22.00-23.15 YARIŞMA

ÜBERASİSTAN/SÜPERUZMAN
Moderatör: Sera Yiğiter Çetingök
   
  A Salonu   B Salonu
09.00-10.15

KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU -  3

Oturum Başkanları:
Neşe Direk Tecirli,  Selçuk Özdin, Emre Mutlu

Alkol Madde Kullanım Bozukluğu Tanılı Hastalarda Covid-19 Döneminin Etkilerine İlişkin Bir Değerlendirme
Emine Ebru Halıcı


Yönlendirmeli ve Yönlendirmesiz Aynaya Maruz Bırakma Tekniğinin Beden Memnuniyetsizliği Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması
Fatma Mahperi Uluyol

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Olan Ekzojen Obezite Tanılı Hastalarda Duygu Düzenlemenin Ve Yeme Tutumunun İncelenmesi
Özge Akyürek Bolat

Evcil Hayvan Sahibi Olmanın, Psikolojik Sağlamlık ve Bağlanma ile İlişkisinin İncelenmesi
Selim Arpacıoğlu

Elektrokonvulsif Tedaviye Bağlı Bellek Bozukluklarının Derecesi ve Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi
Sevda Bağ

Genç Erişkinlerde Kendine Zarar Verme Davranışının Duygu Düzenleme Güçlükleri, Algılanan Ebeveyn Tutumları Ve Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İle İlişkisinin Araştırılması
Deniz Gökten Ulusoy

Kişiler Arası Problemler ile Cinsel İşlev ve Cinsel Doyumun İlişkisi
Duygu Rabia Üzülmez

Engelli Bireylerle Çalışan Psikologların Cinsel Mitleri ve Engelli Bireylerin Cinselliğine İlişkin İnanışları
Hakan Karaş

Bir tıp fakültesinde tıp eğitimcilerinin psikiyatriye yönelik algıları: bir pilot çalışma
Özge Kılıç

Nöbet Tutan ve Tutmayan Hemşirelerin Uyku ve Yaşam Kaliteleri
Sare Aydın

Antisosyal kişilik bozukluğu olan ve olmayan opiyat kullanım bozukluğu hastalarının sosyodemografik özelliklerinin ve dürtüsellik düzeylerinin karşılaştırılması
Ali Erdoğan

Bir üniversite hastanesinin acil servisine intihar girişimiyle başvuran olguların değerlendirilmesi
Elmir Tahmazov

Akne Vulgaris Tanılı Ergenlerde Algılanan Duygu Dışavurumu ile Benlik Saygısı ve Yaşam Kalitesi İlişkisi
Hasan Ali Güler

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Çift Protokolü’nün Çiftlerin İlişki Doyumu, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri Üzerine Etkisi
Alişan Burak Yaşar

09.00-09.15 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 25

Dijital Fenotipleme’de Geçtiğimiz Yılın En Önemli Araştırmaları
Oturum Başkanı: Tezan Bildik

Dijital Fenotipleme: Davranış Bilimlerinde Yeni Bir Teknoloji
Fevzi Tuna Ocakoğlu

Dijital Fenotipleme: Etik Sorunlar, Fırsatlar ve Tehditler
Birsen Şentürk Pilan

Dijital Fenotipleme ve Diğer Psikiyatrik Bozukluklar
Binay Kayan Ocakoğlu

Dijital Fenotipleme ve Bağımlılık
Zeki Yüncü

Dijital Fenotipleme: Bipolar Bozukluk, Depresyon ve İntihar
Tezan Bildik

*Gençlik Psikiyatrisi ÇB Etkinliğidir
09.15-09.30 ARA
09.30-09.45 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 26

Antidepresanların Çeşitli Sistemler Üzerindeki Yan Etkileri ve Başa Çıkma Stratejileri
Oturum Başkanı: Mehmet Murat Demet

Antidepresanlara bağlı Bruksizm, Hareket Bozuklukları ve Başa Çıkma Stratejileri
Esra Yancar Demir

Antidepresanlara bağlı Metabolik Sendrom ve Başa Çıkma Stratejileri
Özgül Karaaslan

Antidepresanlara bağlı Cinsel İşlev Bozuklukları ve Başa Çıkma Stratejileri
Sinay Önen

*Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB Etkinliğidir
09.45-10.00 ARA
10.00-10.15 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 27

Antikonvülzan ve Antipsikotiklerin Psikiyatrik Yan Etkileri, Antidepresanlarla İlişkili Advers Olaylar ve İzlem Stratejileri
Oturum Başkanı: Nevzat Yüksel

Antikonvulzan İlaçların Psikiyatrik Yan Etkileri
Çiçek Hocaoğlu

Antipsikotik İlaçların Psikiyatrik Yan Etkileri
Elvan Özalp

Antidepresanlarla İlişkili Advers Olaylar ve İzlem Stratejileri
Esra Yancar Demir

*Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB Etkinliğidir
10.15-10.30 ARA 10.15-10.30 ARA
10.30-11.45 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 20

Krizden Doğan Fırsat: Duygudurum Bozukluğunda Sanal Ev Ziyaretleri
Oturum Başkanı: Timuçin Oral, Simavi Vahip

Özel Muayenehane Deneyimleri
Olcay Yazıcı

Hacettepe Üniversitesi Deneyimleri
Berna Uluğ

Duygudurum Bozukluğunda Telesağlık Hizmetinin Yasal Yönleri
Hakan Karaş

*Duygudurum Bozuklukları ÇB Etkinliğidir
10.30-10.45 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 28

Gelişimsel Psikopatoloji Açısından Şiddet ve Engellenebilirliği
Oturum Başkanı: Umut Mert Aksoy

Gelişimsel Psikopatolojilerin Temel İlkeleri
Mutlu Muhammed Özbek

Gelişimsel Psikopatolojilerin İlkeleri Doğrultusunda Kişilik Bozukluklarının Engellenebilirliği
Mine Uzgel

Gelişimsel Psikopatolojilerin İlkeleri Doğrultusunda Şiddetin Engellenebilirliği
Ece Büyüksandalyacı Tunç

*Gelişim Psikopatolojisi ÇB Etkinliğidir
10.45-11.00 ARA
11.00-11.15 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 29

Psikanalitik Psikoterapi Kliniği 1
Oturum Başkanı: Peykan Gökalp

Panik Bozukluğunda Psikanalitik Psikoterapi
Evrim Erten

Patolojik Yasta Psikanalitik Psikoterapi
Buğra Çetin

*Psikanalitik Psikoterapiler ÇB Etkinliğidir
11.15-11.30 ARA
11.30-11.45 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 30

Psikanalitik Psikoterapi Kliniği 2
Oturum Başkanı: Abdülkadir Çevik

Obsesif Nevrozda Projektif Testler
İrem Erdem Atak

Obsesif Nevrozun Psikanalitik Psikoterapisi
Ali Algın Köşkdere

*Psikanalitik Psikoterapiler ÇB Etkinliğidir
11.45-12.00 ARA 11-45.13.30 ARA
12.00-13.15


CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

AİO UYDU SEMPOZYUMU

Bipolar 1 Bozukluk Tedavisinde Aripiprazol Kullanımı
Sibel Çakır
Vesile Şentürk Cankorur

   
    13.30-13.45 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 31

Psikiyatride Toplumsal Cinsiyete Dayalı Yanlılık: Nereden Nereye Geldik?
Oturum Başkanı: Şahika Yüksel

Kadın deliliğinin tarihsel inşası
Erensu Baysak

DSM tanı sisteminde cinsiyetçilik
Özge Akyürek Bolat

Cinsiyetle şekillenen tanılar: klinisyenler tarafsız mı?
Nevlin Özkan Demir

Medikal feminizm ve biyolojik cinsiyet farklılıkları
Gökçen Yılmaz Karaman

*Kadın ve Ruh Sağlığı ÇB Etkinliğidir

13.15-14.00 ARA 13.45-14.00 ARA
14.00-15.15 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 21

Şiddeti Yeniden Üretmemek İçin Ne Yapmalı? Ne Yapmamalı?
Oturum Başkanlarıı: Bengi Semerci, Arzu Erkan Yüce

Şiddet Haberlerinin Medyada Veriliş Biçimi Ve Ruh Sağlığına Etkileri
Arzu Erkan Yüce

İntihar Haberlerinin Medyada Veriliş Biçimi Ve Ruh Sağlığına Etkileri
Yunus Hacımusalar

Ruhsal Rahatsızlıkları Damgalamada Medyanın Rolü Ve Sorumlulukları
Burak Amil

İntihar Haberlerinde İstisnai Durumlar
Faruk Bildirici

*Medya ve Ruh Sağlığı ÇB ile Krize Müdahale ve İntiharı
Önleme ÇB ortak etkinliğidir.

14.00-14.15

KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMAPANEL - 37

Az Bilinen Yeme Davranışı ve Beslenme Alışkanlıkları
Oturum Başkanı: Çiçek Hocaoğlu

Yetişkinde Kuş Gibi Beslenme ‘Picky Eating’ Nedir?
Fatma Gül Helvacı Çelik

Drankoreksiya (Drunkorexia) Nedir?
Ali Erdoğan

Ortoreksiya Nervoza Nedir?
Yavuz Yılmaz

Pregnoreksiya (Pregorexia) Nedir?
Meltem Puşuroğlu

14.15-14.30 ARA
14.30-14.45

KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMAPANEL - 38

Bipolar Bozukluklar, Depresif Bozukluklar ve Şizofrenide ''Yeni'' Tedavi Kılavuzları
Oturum Başkanı: Sedat Batmaz

Bipolar Bozukluklarda ''Yeni'' Tedavi Kılavuzları
Sedat Batmaz

Depresif Bozukluklarda ''Yeni'' Tedavi Kılavuzları
Esma Akpınar Aslan

Şizofrenide ''Yeni'' Tedavi Kılavuzları
Zekiye Çelikbaş

14.45-15.00 ARA
15.00-15.15 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 32

Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Sirkadiyen Ritim Bağlamında Değerlendirilmesi
Oturum Başkanı: Yavuz Selvi

Sirkadiyen Ritim Ve Kronotip Kavramlarına Giriş
Ömer Faruk Uygur

Çocukluk Çağında DEHB Ve Sirkadiyen Ritim İlişkisi
Hasan Ali Güler

Erişkinlikte DEHB Ve Sirkadiyen Ritim İlişkisi
Ali Kandeğer

*Biyolojik Ritim ÇB Etkinliğidir
15.15-15.30 ARA 15.15-15.30 ARA
15.30-16.45


KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PSİKİYATRİDE GÜNCEL OTURUMLARI - 2

Psikiyatride Alışılmadık Ve Ender Tablolar
Oturum Başkanları: Simavi Vahip, Pınar Çetinay Aydın

Psikotropların Az Karşılaşılan ve Yaşamsal Açıdan Tehlikeli Yan Etkileri
Zekiye Çelikbaş

Seyrek Tanı Konan Uyku Bozuklukları
Cenan Hepdurgun

Yapay Bozukluk
Serhan Işıklı

Psikotik Yelpazede Ender Görülen Sendromlar
Esma Akpınar Aslan

Disosiyatif Yelpazede Ender Görülen Sendromlar ve
Yere ya da Özel Durumlara Bağlı Sendromlar
Ekin Sönmez

Ender Metabolik Hastalıklar: Eșlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar Ve Ender Hastalıkların Psikolojik Yönetimi
Nalan Öztürk

Nörolojik Patolojilerin Yol Açtığı Ender Görülen Psikiyatrik Belirtili Sendromlar
Ahmet Gürcan

Ender Karşılaşılan Parafili Bozuklukları Ve Dürtü Denetim Bozuklukları
Nezaket Kaya

15.30-15.45

KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMAPANEL - 39

Şizofrenide Akılcı İlaç Kullanımı: Polifarmasi, Yan Etki Yönetimi ve Eştanıların Tedavisinde Olası Açmazlar
Oturum Başkanı: Erhan Ertekin

Şizofrenide Kombine İlaç Tedavisi Rasyonelleri, Çapraz Geçiş, Doz Azaltma, İlaç Kesimi
Batuhan Ayık

Şizofreni Tedavisinde Kullanılan Antipsikotiklere Bağlı Gelişen Yan Etkilerle Başa Çıkma: Yan Etki İçin Kullanılan İlaçların Kullanım Süreleri, Etkileşimleri, Olası Yan Etki Ve Kontrendikasyonları
Rümeysa Taşdelen

Şizofreniye Eşlik Eden Hastalıklarda Tedavi Rasyonelleri: Nikotin bağımlılığı, DEHB ve Parkinson Hastalığı
Hatice Kaya

15.45-16.00 ARA
16.00-16.15 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 33

Yüksek Risk, Prodrom ve Şizofrenide Tanı ve Tedavide Yenilikler
Oturum Başkanı: Meram Can Saka

Genetik Testlerin Tanı Ve Tedavide Kullanımı
Neşe Direk Tecirli

Şizofreni Kliniğinde Yenilikler
Meram Can Saka

Yüksek Risk Ve Prodromda Tanı Ve Tedavide Yenilikler
Emre Bora

*Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ÇB Etkinliğidir
16.15-16.30 ARA
16.30-16.45 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 34

Paradigmalar Açısından Vajinismusun Etyolojisi
Oturum Başkanı: Memduha Aydın

Vajinismus ve Bilişsel Davranışçı Kuram
Sinay Önen

Vajinismus ve Psikanalitik Kuram
Gülin Özdamar Ünal

Vajinismus ve Biyolojik Yaklaşım
Memduha Aydın


*Cinsellik ve Cinsel Bozukluklar ÇB Etkinliğidir
16.45-17.00 ARA 16.45-17.00 ARA
17.00-18.15 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 22

Cinselliği Yeniden Düşünmek
Oturum Başkanı: Ejder Akgün Yıldırım

Herculine Barbin: Bir ‘Hermafrodit'in Yaşamı, Anıları ve 150 Yıllık Tartışma
Fatih Artvinli

Michel Foucault, Herculine Barbin ve Hermafrodizm
Umut Mert Aksoy
17.00-17.15 KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 35

Travma Çalışırken Klinik Müdahalelerde Yeni Bilimsel Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Dursun Hakan Delibaş

Fragmante Parçalarla Çalışırken Terapotik Müdahaleler
Alişan Burak Yaşar

Dissosiyasyon Durumları İçin Somatik Deneyimleme Müdahaleleri
Rüveyda Çelenk Yılmaz

Ruhsal Travma Görüşmelerinde Dissosiyasyon Yönetme Teknikleri
Önder Kavakçı

*EMDR ÇB Etkinliğidir
17.15-17.30 ARA
17.30-17.45

KAYITLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

TEDAVİ GÜNCELLEMESİ

Pandemi Gölgesinde Perinatal Kaygılar
Oturum Başkanı: Nazan Aydın

Psikososyal Müdahaleler
Nazan Aydın

Psikofarmakolojik Müdahaleler
Esra Yazıcı


*Gebelik ve Doğumla İlişkili Ruhsal Bozukluklar ÇB Etkinliğidir

18.15-18.30 ARA 17.45-18.30 ARA
18.30-19.45 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 23

Tanılar-Arası Bir Kavram Olarak Sıkıntıya Tahammülsüzlüğe Farklı Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Hakan Türkçapar

Bilişsel Terapi Perspektifinden Sıkıntıya Tahammülsüzlük
Ali Ercan Altınöz

Metakognitif Terapi Perspektifinden Sıkıntıya Tahammülsüzlük
Sedat Batmaz

Kabul ve Kararlılık Terapisi Perspektifinden Sıkıntıya Tahammülsüzlük
Fatih Yavuz

Rasyonel Emotif Terapi Perspektifinden Sıkıntıya Tahammülsüzlük
Hakan Türkçapar

*Kanıta Dayalı Terapiler ÇB Etkinliğidir
18.30-19.45 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 36

Adli Psikiyatrik Uygulamalarda Yenilikler; Yeni Düzenlemeler, Yeni Zorluklar ve Çözüm Önerileri
Oturum Başkanı: Mehmet Can Ger

Ceza İnfaz Kurumlarının İdare Ve Gözlem Kurullarında Psikiyatrist Görevlendirilmesi Ve Yaşanan Sorunlar
Mehmet Can Ger

Noterlik Uygulamalarındaki Yeni Düzenlemeler Ve Sorunlar
Yunus Hacımusalar

Kısıtlanma Ve Özgürlüğün Kısıtlanmasında Yeni Düzenlemeler Ve Sorunlar
Eldem Güvercin

*Adli Psikiyatri ÇB Etkinliğidir
19.45-20.00 ARA 19.45-20.00 ARA
20.00-21.15 CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMA

PANEL - 24

Pandemi ve Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi
Oturum Başkanı: Raşit Tükel

COVID-19 Çağında Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi
Raşit Tükel

Ülkemizde COVID-19 Pandemisinin Uzmanlık Eğitimine Etkileri
Irmak Polat

Pandemide Uzmanlık Eğitimine İlişkin Uzmanlık Öğrencilerinin Değerlendirmeleri
Deniz Oruç

* Psikiyatri Eğitimi ÇB Etkinliğidir
20.00-21.15

CANLI SUNUM CANLI TARTIŞMAKONFERANS - 4

Spinoza Felsefesi ve Psikiyatri

Moderatör: Burçin Çolak, Önder Küçük
Konuşmacı:Gaye Çankaya Eksen

21.15-21.30 ARA    
21.30-22.00 KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ    

Tüm Kayıtlı Sunumlara 2 Haziran'dan itibaren ulaşabilirsiniz. Canlı Tartışma Seansı düzenlenecek Kayıtlı Sunumlar Programda belirtilmiştir. Aşağıdaki Kayıtlı sunumların soru-cevap seansı sunum konuşmacılarıyla Chat(Yazılı Sohbet) Seansı şeklinde düzenlenecektir. Yazılı Sohbet, 6 Haziran Pazar 11:00-12:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

 

PANEL - 40

Bilimsel Makalelerde Kaynak Gösterimi ve EndNote Kullanımı
Oturum Başkanı: Bülent Kadri Gültekin

Makalelerde Kaynak Gösterimi ve Önemi
Bülent Kadri Gültekin

EndNote Kullanımı
Ahmet Bülent Yazıcı

*
Psikiyatrik Araştırma ÇB Etkinliğidir
PANEL - 41

İyinin ve Kötünün Ötesinde Psikiyatri
Oturum Başkanı: Özlem Albayrak

Bir Nietzsche Kehaneti Olarak Nihilizm
Sultan Betül Kaya Özpolat

Psikoterapide Mekan Kurgusu Üzerinden Güç İstenci
Zafer Gündüz

Psikiyatrik Ahlakın Soykütüğü
Ayşe Ceren Kaypak

Böyle Buyurdu Psikoterapi
Özgür Duran Yurtsever

*
Psikiyatri ve Felsefe ÇB Etkinliğidir
PANEL - 42

İnsan Zihni Üzerine Konuşmalar
Oturum Başkanı: Münevver Hacıoğlu Yıldırım

Tabula Rassa'dan İnsan Zihnine
Yusuf Ezel Yıldırım

Doğada Akış, Zihinde Nedensellik
Ersin Baltacı

Lorenz'in İnsan Düşü ve Zihin Üzerine Tezler
Ejder Akgün Yıldırım

*Psikiyatri ve Felsefe ÇB Etkinliğidir

KONFERANS - 5

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı
Vesile Altınyazar