TDP

Kurullar

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU

GENEL BAŞKAN
Koray Başar
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ANKARA

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
Gülcan Güleç
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ESKİŞEHİR

GENEL SEKRETER
Yunus Hacımusalar
Kayseri Şehir Hastanesi KAYSERİ

SAYMAN
Fatih Öncü
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi İSTANBUL

ÖRGÜTLENME SEKRETERİ
Ömer Böke
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi SAMSUN

ASİSTAN HEKİMLİK SEKRETERİ
Aybeniz Civan Kahve
Ankara Şehir Hastanesi ANKARA

EĞİTİM SEKRETERİ
Serap Erdoğan Taycan
Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İSTANBUL
KONGRE DÜZENLEME KURULU

KURUL BAŞKANI
Yavuz Ayhan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ANKARA

DÜZENLEME KURULU

Deniz Ceylan
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İSTANBUL

Memduha Aydın
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KONYA

Selçuk Özdin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi SAMSUN

BİLİMSEL PROGRAM KURULU

Erguvan Tuğba Özel Kızıl
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANKARA

Aytül Karabekiroğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi SAMSUN

Arda Bağcaz
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ANKARA