TDP

Kurullar

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU

GENEL BAŞKAN
Koray Başar
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ANKARA

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
Fatih Öncü
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi İSTANBUL

GENEL SEKRETER
Emre Mutlu
Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi ANKARA

SAYMAN
Necip Çapraz
Gelişim Üniversitesi İSTANBUL

ÖRGÜTLENME SEKRETERİ
Gülcan Güleç
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ESKİŞEHİR

ASİSTAN HEKİMLİK SEKRETERİ
Deniz Oruç
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi ANKARA

EĞİTİM SEKRETERİ
Aybeniz Civan Kahve
Ankara Şehir Hastanesi ANKARA
KONGRE DÜZENLEME KURULU

KURUL BAŞKANI
Yavuz Ayhan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ANKARA

DÜZENLEME KURULU

Deniz Ceylan
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İSTANBUL

Memduha Aydın
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KONYA

Selçuk Özdin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi SAMSUN

BİLİMSEL PROGRAM KURULU

Erguvan Tuğba Özel Kızıl
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANKARA

Aytül Karabekiroğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi SAMSUN

Arda Bağcaz
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ANKARA