TDP

UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ KONGRE DESTEKLEME BURSU

LÜTFEN DİKKAT: Burs Başvurusunda bulunabilmeniz için sözel veya poster bildirinizin kabul edilmiş olması gereklidir. Lütfen kabul mektubundaki yönergeyi ve kongre websitesini takip ediniz.

Türkiye Psikiyatri Derneği 24.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na araştırma bildirileriyle katılacak genç uzmanlık öğrencisi araştırmacılara olanaklar elverdiği sayıda "Kongre Destekleme Bursu" verecektir. TPD 24.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na araştırma bildirisi kabul edilmiş Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi tüm uzmanlık öğrencilerini TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu için başvuruda bulunmaya ve Türkiye psikiyatri topluluğunun bu önemli eğitim şölenine katılım fırsatını yakalamaya davet ediyoruz.
Başvuru koşulları

 • TPD üyesi olmak ve 2020 dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak
 • Uzmanlık öğrencisi olmak
 • TPD 24. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda birinci isim olduğu araştırma niteliğinde ödüle aday bildiri, sözel bildiri ya da poster bildiriyi sunmak üzere kabul edilmiş olmak 


Bursun içeriği 

TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu aşağıdaki desteklerden oluşmaktadır:

 • Kongre kayıt ücreti
 • Kongre süresince konaklama


Başvuru

 • Burs Başvuruları Sözel ve Poster bildirilerin kabulü aşamasından sonra başlayacaktır.  Bursa başvurmak isteyenlerin kendilerine gönderilen sunum kabul mektubundaki bilgileri kullanması gerekmektedir.
 • Burs başvuruları elektronik ortam üzerinden doldurulacak form aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Lütfen 24psikiyatri.org websitesini takip ediniz. 
 • Başvuruda bulunan asistan hekimlerin halen uzmanlık öğrencisi olduklarına dair belgeyi tpd.kongredestekbursu@psikiyatri.org.tr adresine, burs başvurusunun tamamlanmasından sonraki 5 işgünü içinde göndermeleri gerekmektedir.
 • Son başvuru tarihi 28 Şubat 2020’dur. Bu tarihten sonra ulaşacak başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Burs almaya hak kazananlar en geç 6 Mart 2020 tarihinde belirlenecek ve kendilerine bildirilecektir. 


Burs için gözetilecek öncelikler 


TPD 24.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na kabul edilmiş araştırma bildirisi ile başvuran uzmanlık öğrencilerine olanakların elverdiği sayıda burs verilmesi hedeflenmektedir. Ancak olanaklar her başvuruya olumlu yanıt vermeyi giderek güçleştirmektedir. Bu nedenle başvuru sayısının fazlalığı durumunda burs verilecek uzmanlık öğrencileri belirlemede aşağıdaki ilkeler dikkate alınarak öncelik belirlenecektir:

 • Araştırmanın özgünlüğü
 • Aynı kongre içerisinde sunulmak üzere birden fazla araştırma bildirisi kabul edilmiş olmak
 • Daha önce TPD kongrelerine TPD bursu ile katılmamış olmak
 • Bölgeler arası ve kurumlar arası dengeyi gözetmek 

Önemli Uyarı: TPD 24.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu ile katılacak olanların bursa konu olan araştırma bildirisini sempozyumda sunmaları gerekmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği, Merkez Yönetim Kurulu’na sunum saatinden önce iletilmiş ve makul bulunarak kabul edilmiş geçerli bir mazeret olmadan bursa konu olmuş araştırma bildirisinin sunulmaması halinde verilen bursu geri alma hakkını saklı tutmaktadır.
* Başvuru için ayrıntılı bilgilere TPD web sitesi adresinden (www.psikiyatri.org.tr) ulaşılabilir.