TDP

KONGRE DESTEK BURSU


Türkiye Psikiyatri Derneği 24. Klinik Eğitim Sempozyumu’na olgu ya da araştırma bildirileriyle katılacak genç uzman ve uzmanlık öğrencilerine olanaklar elverdiği sayıda "Kongre Destekleme Bursu" verecektir. TPD 24. Klinik Eğitim Sempozyumu’na olgu sunumu veya araştırmaları ile başvurmuş, sözel ya da poster bildirisi kabul edilmiş, Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi tüm uzmanlık öğrencileri ve uzmanlık sonrası ilk 5 yılı içinde olan genç uzmanları TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu için başvuruda bulunmaya ve Türkiye psikiyatri topluluğunun bu önemli eğitim şölenine katılım fırsatını yakalamaya davet ediyoruz.

Başvuru koşulları

 1. TPD üyesi olmak ve 2021 dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak
 2. Uzmanlığın ilk beş yılında olmak veya uzmanlık öğrencisi olmak
 3. TPD 24. Klinik Eğitim Sempozyumu’nda sunacağı birinci isim olgu ya da araştırma bildirileriyle kabul edilmiş olması

Bursun Kapsamı

TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu aşağıdaki desteklerden oluşmaktadır:

 • Kongre kayıt ücreti

Başvuru

 • Burs başvuruları Sözel ve Poster Bildiri başvurusu sırasında sistem üzerinden yapılacaktır.
 • Başvuruda bulunan asistan hekimlerin halen uzmanlık öğrencisi olduklarına dair belgeyi, veya uzmanların uzmanlıklarının ilk beş yılında olduklarına dair belgeyi 20 Mart 2020 tarihine kadar tpd.kongredestekbursu@psikiyatri.org.tr adresine bir dilekçe ile göndermeleri gerekmektedir. 
 • Burs için son başvuru tarihi poster ve sözel bildiriler için son tarih olan  17 Mart 2021’dur. Bu tarihten sonra ulaşacak başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Burs almaya hak kazananlar en geç 2 Nisan 2021 tarihinde belirlenecek ve kendilerine bildirilecektir. 

Burs için gözetilecek öncelikler 

TPD 24. Klinik Eğitim Sempozyumu’na kabul edilmiş araştırma ve olgu sunumu ile başvuran uzmanlık öğrencilerine ve genç uzmanlara olanakların elverdiği sayıda burs verilmesi hedeflenmektedir. Ancak olanaklar her başvuruya olumlu yanıt vermeyi güçleştirmektedir.  Bu nedenle başvuru sayısının fazlalığı durumunda burs verilecek uzmanlık öğrencileri belirlemede aşağıdaki ilkeler dikkate alınarak öncelik belirlenecektir:

 • Araştırma Bildirisi ile başvuru
 • Olgu Sunumunun özgünlüğü
 • Aynı kongre içerisinde sunulmak üzere birden fazla bildirisi kabul edilmiş olmak
 • Daha önce TPD kongrelerine TPD bursu ile katılmamış olmak
 • Bölgeler arası ve kurumlar arası dengeyi gözetmek


Önemli Uyarı: TPD 24. Klinik Eğitim Sempozyumu’na TPD Kongre Destekleme Bursu ile katılacak olanların bursa konu olan bildirisini sempozyumda sunmaları gerekmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği, Merkez Yönetim Kurulu’na sunum saatinden önce iletilmiş ve makul bulunarak kabul edilmiş geçerli bir mazeret olmadan bursa konu olmuş bildirinin sunulmaması halinde verilen bursu geri alma hakkını saklı tutmaktadır.