TDP

GENÇ UZMAN VE UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ KONGRE KISMİ DESTEKLEME BURSU

LÜTFEN DİKKAT: Burs Başvurusunda bulunabilmeniz için sözel veya poster bildirinizin kabul edilmiş olması gereklidir. Lütfen kabul mektubundaki yönergeyi ve kongre websitesini takip ediniz


Türkiye Psikiyatri Derneği 24.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na olgu sunumlarıyla katılacak genç uzman ve uzmanlık öğrencilerine olanaklar elverdiği sayıda "Kongre Kısmi Destekleme Bursu" verecektir. TPD 24.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na olgu sunumu poster bildirisi kabul edilmiş, Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi tüm uzmanlık öğrencilerini TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu için başvuruda bulunmaya ve Türkiye psikiyatri topluluğunun bu önemli eğitim şölenine katılım fırsatını yakalamaya davet ediyoruz.

Başvuru koşulları

 1. TPD üyesi olmak ve 2020 dahil üyelik ödentilerini yatırmış olmak
 2. Uzmanlığın ilk beş yılında olmak VEYA uzmanlık öğrencisi olmak
 3. TPD 24. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda sunacağı birinci isim olgu sunumu ya da araştırmasının kabul edilmiş olması

Bursun Kapsamı
TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu aşağıdaki desteklerden oluşmaktadır:

 • Kongre kayıt ücreti
 • Zaman sınırsız erken konaklama ücretinden faydalanma olanağı
 • Double ya da triple oda konaklama ücretinde 400 TL indirim

Başvuru

 • Burs Başvuruları Sözel ve Poster bildirilerin kabulü aşamasından sonra başlayacaktır.  Bursa başvurmak isteyenlerin kendilerine gönderilen sunum kabul mektubundaki bilgileri kullanması gerekmektedir.
 • Burs başvuruları elektronik ortam üzerinden doldurulacak form aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Lütfen 24psikiyatri.org websitesini takip ediniz. 
 • Burs başvuruları elektronik ortam üzerinden doldurulacak form aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Başvuruda bulunan asistan hekimlerin halen uzmanlık öğrencisi olduklarına dair veya uzmanlıklarının ilk beş yılında olduklarına dair belgeyi tpd.kongredestekbursu@psikiyatri.org.tr adresine, başvuru formuyla birlikte göndermeleri gerekmektedir.
 • Son başvuru tarihi 28 Şubat 2020’dur. Bu tarihten sonra ulaşacak başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Burs almaya hak kazananlar en geç 6 Mart 2020 tarihinde belirlenecek ve kendilerine bildirilecektir. 

Burs için gözetilecek öncelikler 

TPD 24.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na kabul edilmiş olgu sunumu ile başvuran uzmanlık öğrencilerine olanakların elverdiği sayıda burs verilmesi hedeflenmektedir. Ancak olanaklar her başvuruya olumlu yanıt vermeyi güçleştirmektedir. Bu nedenle başvuru sayısının fazlalığı durumunda burs verilecek uzmanlık öğrencileri belirlemede aşağıdaki ilkeler dikkate alınarak öncelik belirlenecektir:

 • Olgu Sunumunun özgünlüğü
 • Aynı kongre içerisinde sunulmak üzere birden fazla bildirisi kabul edilmiş olmak
 • Daha önce TPD kongrelerine TPD bursu ile katılmamış olmak
 • Bölgeler arası ve kurumlar arası dengeyi gözetmek


Önemli Uyarı: TPD 24.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na TPD Uzmanlık Öğrencileri Kongre Destekleme Bursu ile katılacak olanların bursa konu olan bildirisini sempozyumda sunmaları gerekmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği, Merkez Yönetim Kurulu’na sunum saatinden önce iletilmiş ve makul bulunarak kabul edilmiş geçerli bir mazeret olmadan bursa konu olmuş araştırma bildirisinin sunulmaması halinde verilen bursu geri alma hakkını saklı tutmaktadır.

* Başvuru için ayrıntılı bilgilere TPD web sitesi adresinden (www.psikiyatri.org.tr) ulaşılabilir.