TDP

Etkinlik Öneri Sistemi

Etkinlik Önerisi Gönderimi başlangıç tarihi  3 Mart 2021’dir

Etkinlik Önerisi Sistemi için Tıklayınız...

Oturumlar Nasıl Olacak?

24. Klinik Eğitim Sempozyumu’nda oturum çeşitlerini kayıtlı (pre-recorded) ve canlı (live) oturumlar olmak üzere belirledik.  Kayıtlı oturumlara izleyiciler Kongrenin açılmasıyla beraber ulaşabilecekler ve oturumu istedikleri zaman izleyebilecekler.  Canlı oturumlar Kongre esnasında belirlenen saatlerde yapılacak.  Programın elverdiği ölçüde belirli sayıda kayıtlı oturum için canlı düzenlenecek soru-cevap tartışma seansları düzenleyeceğiz.

Etkinlik Süreleri
Canlı Oturumlar: 75 dakika (60 dakika oturum + 15 dakika tartışma)
Kayıtlı Oturumlar: Sunum başına 20 dakika (Toplam oturum süresi 60 dakika)
Tartışma (Soru-Cevap) Seansları: 15 dakika

Katılımcılarla etkileşim nasıl sağlanacak?

Katılımcıların kayıtlı oturumları izlerken konuları birbirleriyle ve sunucularla tartışabilecekleri ortamlar kurmaya çalışıyoruz. Tartışması düzenlenecek kayıtlı oturumlarda, katılımcıların sorularını etkin şekilde tartışmaya yönlendirmelerini hedefliyoruz.  Chat (sohbet) ve soru yönlendirmelerinin etkin olabilmesi için teknik alt yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. 

Etkinlikler nasıl değerlendirilecek?

Bu sene pilot uygulama olarak hakemlik/ danışmanlık sistemi deneyeceğiz.  Etkinlik önerileriniz, danışman hakemler tarafından değerlendirilecek, değerlendirmeler Bilimsel Düzenleme Kurulu tarafından gözden geçirilecektir.  Süreç sonucunda önerilen etkinliğin Kongre’de sunulup sunulmayacağı, etkinlik kabul edilirse Kongre’de en uygun nasıl kullanılacağına karar verilecektir.  Değerlendirme sonucu önerileri kabul edilen Çalışma Birimlerinden birer oturumun programda yer alacağını öngörüyoruz.  Etkinlik değerlendirme ölçütleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Bilimsel etkinlik önerisinin güncel bilimsel veriler doğrultusunda planlanmış olması
 2. Etkinlik hedefinin açık ve gerçekçi olması
 3. Etkinliğin Klinik Eğitim Sempozyumu izleyicilerine yönelik olması
 4. Önerinin etkinliğe, katılımcılara nasıl bir katkı getireceğinin açık olması
 5. Etkinliğin kongre teması kapsamında olması
 6. Etkinliğin bütünlüğü, oturum konularının tamamlayıcılığı 
 7. Etkinlik önerisinin özgün olması
 8. Etkinlik sunucularının yetkinliği
 9. Kongre Programının uygunluğu

Hangi tür etkinlikler önerilebilir?

Panel

Her biri detaylı bir şekilde güncel bilgilerle ele alınmış, bir ana tema etrafında dönen birkaç farklı konunun, konuların her birinin farklı bir konuşmacı tarafından ele alındığı bilimsel etkinliktir. Etkinlikteki toplam sunum süresi 60 dakika olup, sıklıkla üç konuşmacı 20 dakikalık sunumlar hazırlar.  Etkinlikte moderatör olması, katılımcıların etkinlikten elde edecekleri bilginin daha iyi hazmedilmesi ve verimlilik açısından önemlidir.  Bu nedenle paneller için moderatör belirlenmesi önerilir.
Kayıtlı panellerde, programın elverdiği ölçüde belirli sayıda panel için canlı tartışma oturumu düzenlenecektir.

Siz Olsaydınız Ne Yapardınız? (SONY)

Alanında uzman bir konuşmacı tarafından eğitici vakaların ele alındığı ve katılımcılarla tartışıldığı bir etkinlik biçimidir. Her vakanın sunumunun ardından katılımcılara "Siz olsaydınız bu noktada ne yapardınız?" sorusu ile konunun katılımcılara sorulduğu ve tartışmaya davet edildiği bir biçim öngörülmektedir.

Kayıtlı oturumlarda chat yoluyla, canlı oturumlarda anket ve chat yoluyla etkileşim imkanı sunulacaktır.  Böylece katılımcıların tartışmada aktif olması mümkün kılınacaktır.  Canlı etkinlikte her bir vaka için 10 dakikalık sunum süresi ardından interaktif tartışma yapılması planlanmalıdır.  Kayıtlı SONY oturumlarında canlı tartışma seansları düzenlenmesi planlanmıştır.

Olgu bazlı tartışmaları esas alan, yüz yüze kongrelerde ‘Zor Olgularda Tanı Tedavi’ ve ‘Bir Olgu Farklı Bakışlar’ başlıklarıyla belirtilen oturum önerileri 24.KES’te SONY altında verilebilir. 

 Bu biçimde ele alınabilecek konulara örnekler:

 • Olgularla adli psikiyatri
 • Dirençli olgularda tanı ve sağaltım
 • Ek tanılı olgularda tanı ve sağaltım
 • Bedensel hastalığı olanlarda psikiyatrik tablolar
 • Tedaviyi kabul etmeyen hastaya yaklaşım

Tedavi güncellemesi

Etkinlik bir oturum başkanı ve en az iki konuşmacı ile yürütülür. Etkinliğin amacı, tedavi kılavuzlarında yer alan en son tedavi şekilleri hakkında bilgi vermek ve ek olarak, henüz kılavuzlarda yer almasa da yüksek kanıt düzeyinde çalışmalarla desteklenen tedavi yaklaşımlarını özlü bir şekilde toplantıya katılanlara aktarmaktır. Ele alınan tedavilere ilgili mekanizmaların sunumda yer alması sunumun etkililiğini artırabilir.

Geçen Yılın En Önemli Araştırmaları

Çalışma birimlerinin alanlarında bir önceki yılın en önemli araştırmalarını derleyerek sunmalarını, eleştirel bakışla değerlendirmelerini ve gelecek perspektifleri üzerinden tartışmalarını hedefleyen oturumlardır.  24. Klinik Eğitim Sempozyumu’nun yenilikleri önceleyen temasına uygun olarak bir Çalışma Birimi kendi alanındaki farklı alt başlıklarda en önemli araştırmaları sunacak şekilde oturum planlaması yapabilir.