TDP

Bir Bakışta Bilimsel Program

Oturum Süreleri
Canlı Oturumlar: 75 dakika
Kayıtlı Oturumlar: Sunum başına 20 dakika (örn.üç sunum 60 dakika)
Canlı Soru&Cevap Tartışma (Belirtilen oturumlarda) :15 dakika
Sohbet (Chat) Tartışma (Belirtilen oturumlarda): 60 dakika

Başlık Oturum Başkanları Konuşma Başlıkları ve Konuşmacılar Oturum ve Tartışma Saati Oturum Tipi Öneri Sahibi
Açılış Töreni Koray Başar, Yavuz Ayhan Sempozyumumuzu Hep Birlikte Açıyoruz 2 Haziran Çarşamba 19:30’da Canlı Yayında Açılış Töreni  
Açılış Konferansı  Koray Başar,Şahika Yüksel -İstanbul Sözleşmesi ve Sözleşmeden Çekilmek
Canan Arın
2 Haziran Çarşamba 19:30’da Canlı Yayında Konferans - 1  
Notaların ardındaki psikoloji:
Duygularimizla zekice oynayan film muzikleri
Yavuz Ayhan -Notaların ardındaki psikoloji:
Duygularımızla zekice oynayan film müzikleri
İdil Özkan
2 Haziran Çarşamba 21:00’da Canlı Yayında Konferans - 2  
Hagop Souren Akiskal'ın ardından… Eşikaltı tablolardan bipolar spektruma, mizaçtan, evrim ve yaratıcılığa… Simavi Vahip, Timuçin Oral, Olcay Yazıcı

-Bipolar bozukluk, mizaç ve evrim
Simavi Vahip

-Eşikaltı bipolarite ve bipolar spektrum bakışı
Olcay Yazıcı

-Blues müzisyenleri, bipolar bozukluk ve yaratıcılık
Timuçin Oral

-Türkiye’deki dostlarının ağzından Hagop Akiskal
Akiskal'ın dostları ve öğrencileri

3 Haziran Perşembe 19:30’da Canlı Yayında Panel - 1 Duygudurum Bozuklukları ÇB
Bipolar Bozuklukta yeni moleküler hedefler
Deniz Ceylan, Timuçin Oral -Bipolar Bozuklukta Enerji Disfonksiyonu: Şimdi neredeyiz ve bizi neler bekliyor?
(Energy Dysfunction in Bipolar Disorder: Where we are and what is coming?)
Ana Andreazza

-Bipolar Bozuklukta DNA Onarımı
(DNA repair in Bipolar Disorder)
Ayşegül Özerdem
3 Haziran Perşembe 21:00’de Canlı Yayında İkili Konferans -1  
Her şey güzel başlamıştı Mehmet Murat Demet

-Anksiyete bozukluklarında etkinlik kaybı, yineleme nedenleri ve çözüm yolları
Seda Türkili

-Duygudurum bozukluklarında etkinlik kaybı, yineleme nedenleri ve çözüm yolları
Cana Aksoy Poyraz

-Psikotik bozukluklarda etkinlik kaybı, yineleme nedenleri ve çözüm yolları
Ömer Böke

4 Haziran Cuma 14:00’de Canlı Yayında Panel - 2 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar ÇB, Duygudurum Bozuklukları ÇB ve Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ÇB Ortak Etkinliğidir.
COVID-19 Pandemisi ve Genç Psikiyatristler Gözünden 'Yeni Normaller’ Ejder Akgün Yıldırım

-Poliklinik Şartlarında ‘Yeni Normaller'
Oğuzhan Kılınçel

-Yataklı Psikiyatri Servislerinde ‘Yeni Normaller'
Filiz Kulacaoğlu

-Konsültasyon Uygulamalarında ‘Yeni Normaller'
Şevin Hun Şenol

-Bilimsel Çalışma Yürütürken ‘Yeni Normaller'
Fikret Poyraz Çökmüş

4 Haziran Cuma 15:30’da Canlı yayında Panel - 3 Genç Psikiyatristler Komitesi
Yaşlılık Döneminde Depresyon Tedavisi Işın Baral Kulaksızoğlu

-Yaşlılık döneminde depresyon tedavisi: genel ilkeler
Özlem Erden Aki

-Yaşlılık depresyonu tedavisinde yeni ilaçlar, yeni gelişmeler
Eylem Cankurtaran

-Yaşlıda dirençli depresyonun tedavisi: İlaçlar (TCA; MAOI) ve Türkiye'de bulunmayan tedavilere erişim
Sibel Çakır

4 Haziran Cuma 17:00’da Canlı Yayında Panel - 4 Geriyatrik Psikiyatri ÇB
Psikiyatrik Tedavide Psikedelikler: Erken klinik kanıtlar ve mekanizma Can Gürel, Sibel Çakır -Psikiyatrik Tedavide Psikedelikler: Erken klinik kanıtlar ve mekanizma
David Erritzoe/ David Nutt
4 Haziran Cuma 19:00’da Canlı Yayında İkili Konferans - 2  
Şizofreni Tedavi Kılavuzlarında Güncellemeler: APA ve DGPPN Kılavuzları Meram Can Saka, Köksal Alptekin

-Şizofreni Tedavisi için Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) 2019 kılavuzu
George Keepers

-Şizofreni Tedavisi için Alman Psikiyatri Psikoterapi Psikosomatik Birliği (DGPPN) 2020 Kılavuzu
Wolfgang Gaebel

4 Haziran Cuma 20:30’da Canlı Yayında İkili Konferans - 3  
Çatalhöyük'te Yaşam Memduha Aydın -Çatalhöyük'te Yaşam
Onur Ural
4 Haziran Cuma 22:00’da Canlı Yayında Konferans - 3  
Depresyonda Hastalık Öncesi İşlevselliğe Dönüşün Ölçütleri ve İzlemi   Ömer Aydemir 5 Haziran Cumartesi 08:00'da Canlı Yayında
Lundbeck Uydu Sempozyumu
 
Tıp Öğrencileri
Gözüyle Psikiyatri ve
Öğrencilerin
Dernekten Umutları
Alişan Burak
Yaşar, Kemal
Kuşçu,
-Preklinik Dönem Tıp Öğrencileri Gözüyle Psikiyatri ve
Türkiye Psikiyatri Derneği'nden Beklentiler
Sena Aydın
-Klinik Dönem Tıp Öğrencileri Gözüyle Psikiyatri ve
Türkiye Psikiyatri Derneği'nden Beklentiler
İrem Keçeci
-EMSA Nedir ve Türkiye Psikiyatri Derneği ile EMSA
Birlikte Neler Yapabilir?
Hasan Sadık Mayda
-TurkMSIC Nedir ve Türkiye Psikiyatri Derneği ile
TurkMSIC Birlikte Neler Yapabilir?
Ahmet Alp Çetinkaya
Bu oturumun
sunumlarını 2
Haziran’dan
itibaren istediğiniz
zaman
izleyebilirsiniz
Canlı Soru&Cevap:
5 Haziran Cumartesi 09:00
Panel-7 Tıp Öğrencileri ÇB
Psikiyatri konsultasyonu ile başlanılan ilaçlar, çekinceler neler? Berker Duman

-TNF-alfa blokerleri ile ilişkili psikiyatrik durumlar
Ebru Şahan

-Isotretinoin ile ilişkili psikiyatrik durumlar
Taha Can Tuman

-Vareniklin ile ilişkili psikiyatrik durumlar
Dursun Hakan Delibaş

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
5 Haziran Cumartesi 09:30
Panel - 8 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi ÇB
Otoimmün Hastalıklarda Nöropsikiyatrik Belirtiler Başaran Demir


-Otoimmün tiroiditler ve nöropsikiyatrik belirtiler
Demet Sağlam Aykut

-Sistemik Lupus Eritematozus ve nöropsikiyatrik belirtiler
Elçin Özçelik Eroğlu

-Multiple sklerozis ve nöropsikiyatrik belirtiler
Mevhibe İrem Yıldız

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
5 Haziran Cumartesi 10:00
Panel - 9 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi ÇB
Sağlık Çalışanlarında Ruhsal Sorunlar ve İntihar Davranışı Yunus Hacımusalar


-Giden Olmak
Gülin Özdamar Ünal

-Gidenin Ardından
Altan Eşsizoğlu

-İntihar Sonrasında Psikolojik Destek
Münevver Yıldırım

5 Haziran Cumartesi 10:30’da Canlı Yayında Panel - 5 Krize Müdahele ve İntiharı Önleme ÇB
Pandemi döneminde etkin ve güvenli psikiyatri uygulamaları Hayriye Elbi

-Pandemi döneminde psikiyatrik aciller
Murat Yalçın

-Pandemi döneminde psikiyatri poliklinik hizmetleri
Irmak Polat

-Pandemi döneminde yataklı psikiyatri hizmetleri
Gamze Usta Sağlam

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
5 Haziran Cumartesi 10:30
Siz Olsaydınız Ne Yapardınız? - 1 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi ÇB
Deney Hayvanlarında Davranış Deneyleri Emine Eren Koçak -Deney Hayvanlarında Davranış Deneyleri
Emre Cem Esen, Aslıhan Bahadır Varol
Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
5 Haziran Cumartesi 11:00
Panel - 10 Nörobilim ÇB
Otizm Spektrum Bozukluklarında Eşlik eden OKB ve Anksiyete Belirtileri Şebnem Pırıldar

-Çocukluk Dönemi Otizmde Eşlik Eden Anksiyete ve Obsesif Kompulsif Belirtileri
Sezen Gökçen Köse

-Anksiyete Bozuklukları ve Otizm Spektrum Bozukluklarında Örtüşen Belirtiler ve Ortak Etyopatogenez
Burcu Özbaran

-Erişkin Dönemde Otizm Spektrum Bozuklukları ve Eşlik Eden OKB ve Anksiyete Bozuklukları
Cenan Hepdurgun

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
5 Haziran Cumartesi 11:30
Panel - 11 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar ÇB
Depresyon Tedavisinde Hassas Ayar   Kürşat Altınbaş 5 Haziran Cumartesi 12:00'da Canlı Yayında  
Lundbeck Uydu Sempozyumu
 
Psikoterapi Eğitiminin Asistanlık ve Uzmanlık Yaşamına Yansımaları: Erenköy Deneyimi Medine Yazıcı Güleç, Raşit Tükel 

-Perversiyon ve konuşul(a)mayanlar: Bir Voyörizm olgusunun psikanalitik psikoterapi süreci
Merve Özdoğan

-Sınırda bir macera! Bir Sınırda Kişilik Bozukluğu olgusunun bilişsel davranışçı terapi süreci
Samet Kurnaz

-"Erenköyün asistanlara borcu(!)" Psikoterapi merkezinde eğitim almış bir psikiyatri uzmanının, uzmanlık eğitimi ve mecburi hizmet deneyimi
Maruf Ağgül

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
5 Haziran Cumartesi 13:30
Panel - 12  
Sınır Kişilik Bozukluğu Tedavisinde Kanıtlar ve Uygulamalar  Peykan Gökalp, Gamze Özçürümez Bilgili -Sınır Kişilik Bozukluğu’nda Kanıta Dayalı Psikoterapi
(Evidence-based psychotherapy in Borderline Personality Disorder)
Ole Jacob Storebø

-Sınır Kişilik Bozukluğu’nda Kanıta Dayalı Farmakoterapi
(Evidence-based pharmacotherapy in Borderline Personality Disorder)
Jutta Stoffers-Winterling

-Sınır Kişilik Bozukluğunun Psikodinamik Tedavisinde Terapistin Tanıklığına Dayalı Güçlükler
(Witness-based strains in the treatment of Borderline Personality Disorder)
Gamze Özçürümez Bilgili
5 Haziran Cumartesi 14:00’de Canlı Yayında Panel - 6  
Depreme Hazır Mıyız? Kerem Laçiner

-İzmir Depremi Sürecindeki Saha Çalışmaları Nasıldı?
Adem Bayrakçı

-Ruh Sağlığı Çalışanları Arasındaki Dayanışma Deneyimleri
Hasibe Rengin Güvenç

-Eylem Planı Oluşturma: Kurumlar arası işbirliği nasıl olmalı?
Özge Hısım

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
5 Haziran Cumartesi 14:00
Panel - 13 Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB
Bir Varmış Bir Yokmuş Fatmagül Dikyar Altun

-Antik Yunan’da Ölüm ve Yas
Deniz Deniz Özturan

-Sinemada Yas; Mavi
Sibel Bolluk

-Edebiyatta Yas
Emel Uysal

-Günümüz Dünyası; “Hızlı Akan Hayatlar, Tutulamayan Yaslar”
Fatmagül Dikyar Altun

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
5 Haziran Cumartesi 14:30
Panel - 14 Psikiyatri ve Sanat ÇB
Korona günlerinde psikiyatristlere varoluşçu bakış teklifleri Onur Yılmaz

-Covid-19 hastası/hasta yakını olan psikiyatriste varoluşçu bakış
Lara Utku İnce

-Covid-19'a yakalanma ihtimali/korkusu ile yüzleşen psikiyatriste varoluşçu bakış
Rabia Kevser Boyraz

-Covid-19 tedavisinde görev alan psikiyatriste varoluşçu bakış
Hatice Ceviz

-Normal yaşamını devam ettirmeye çalışan psikiyatriste varoluşçu bakış
Onur Yılmaz

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
5 Haziran Cumartesi 15:00
Panel - 15 Varoluşçu Psikoterapiler ÇB
Anksiyete Bozukluklarında Güncel Gelişmeler Aylin Ertekin Yazıcı, Sedat Batmaz

- Nereden nereye? Anksiyete bozukluklarının tanı ve sınıflandırmasında güncel gelişmeler
Mehmet Murat Demet

- Yaygın anksiyete bozukluğunda güncel gelişmeler
Demet Gülpek

- Son on yılda panik bozukluğu hakkında neler öğrendik?
Erhan Ertekin

- Sosyal anksiyete bozukluğunda yeni gelişmeler
H. Mihrimah Öztürk

- Ayrılma anksiyetesi bozukluğu: Nereye bakmalı, neleri görmeli ve ne yapmalı?
Yasemin Görgülü

- Sağlık anksiyetesi aslında hastalık anksiyetesi midir?
Tunç Alkın

- Anksiyete bozukluklarında kullanılan ilaçların farmakolojisi: Diyazepam’dan bugüne ve yakın geleceğe
Seda Türkili

- Anksiyete bozukluklarında üçüncü dalga bilişsel ve davranışçı psikoterapiler ve psikoterapilerde teknolojik gelişmeler
Çağdaş Öykü Memiş

5 Haziran Cumartesi 15:30’da Canlı Yayında!

Psikiyatride Güncel Sunumlarını 2 Haziran'dan itibaren izleyebilirsiniz.

5 Haziran Cumartesi canlı oturumu Psikiyatride Güncel’in 'Anksiyete Bozukluklarında Güncel Gelişmeler' sayısının tüm yazarları ile 75 dakikalık tartışma şeklinde şeklinde yapılacaktır.

Sunumları izleyin, tartışmaya hazırlıklı gelin!

Psikiyatride Güncel Oturumları - 1
Psikiyatride Güncel Oturumları
Ülkemizde yeni yaygınlaşan bir BDT uygulaması: Grup ortamında bilişsel davranışçı tedavi uygulamaları Kadir Özdel

-Panik Bozuklukta 5 seanslık Grup Terapi Uygulaması: Uygulama ve Kanıt
Fatih Yığman

-Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisi: uygulama ve kanıt
Yasir Şafak

-Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde, Online, Grup Ruhsal Eğitimi Dursun
Hakan Delibaş

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
5 Haziran Cumartesi 15:30
Panel - 16 Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ÇB
Ölüm Temasıyla Karşılaşmalar Halis Ulaş

-Yerin Altı, Yerin Üstü, Ölümle Yaşam Arasında Bir Şahmeran Anlatısı
Berkant Sağır

-Gerçekliğin Doğasını Kavrama Çabası: Varlık ve Ölüm
Önder Küçük

-Salgın Günlerinde Ölümle Karşılaşma
Yankı Yazgan

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
5 Haziran Cumartesi 16:00
Panel - 17  
Sosyal Fobili Bir Olguya BDT ve Şema Terapi Perspektiflerinden Farklı Bakışlar Kadir Özdel -Sosyal Fobili Bir Olguya BDT ve Şema Terapi Perspektiflerinden Farklı Bakışlar
Kadir Özdel, Esra Yancar Demir
Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
5 Haziran Cumartesi 16:30
Siz Olsaydınız Ne Yapardınız? - 2 Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ÇB
Kanıttan Uygulamaya Telepsikiyatri: Yenilikler, İmkanlar ve Zorluklar ilker Küçükparlak

-Telepsikiyatri Uygulamasının Artı ve Eksileri: Psikiyatrik Takip Nasıl Bir Dönüşüm Geçirecek?
Sedat İrgil

-Telepsikiyatrinin Etkinliği: Yüz Yüze Uygulama ile Kanıta Dayalı Bir Karşılaştırma
Füsun Akyüz Çam

-Kamu Hastanesinde Telepsikiyatri Deneyimi
Sevilay Kunt

-Çevrimiçi Ortamda Grup Terapileri: Çerçeve ve Deneyim Paylaşımı
Hande Karakılıç Üçer

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
5 Haziran Cumartesi 17:00
Panel - 18 Telepsikiyatri ÇB
Acıya Dokunurken Dokunmadıklarımız: Travmanın Görünmeyenleri Hasan Turan Karatepe

-Travmatik Deneyim Sonrası Kaybolan Anlam: Travma ve Değer Teması
Hasan Turan Karatepe

-Zayıf mıyım, Suçlu mu? ACT Penceresinden Travmayla İlişki Utanç ve Benlik Algısı
Sevinç Ulusoy

-Travmayı Dinlemek:ACT Penceresinden İkincil Travmatizasyon
Zülal Çelik

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
5 Haziran Cumartesi 17:30
Panel - 19 Bağlamsal Davranışçı Bilimler ÇB
ICD-11'de Şizofreni ve Duygudurum Bozuklukları Simavi Vahip, Cem Atbaşoğlu -ICD-11’de Şizofreni ve Diğer Primer Psikotik Bozukluklar
Schizophrenia and Other Primary Psychotic Disorders in ICD-11
Wolfgang Gaebel

-ICD-11’de Duygudurum Bozuklukları
Mood Disorders in ICD-11
Mario Maj
5 Haziran Cumartesi 17:30’da Canlı Yayında İkili Konferans - 4  
ICD-11'de Stres, Anksiyete, Korku Cengiz Kılıç, Raşit Tükel -ICD-11'de OKB ve Anksiyete-Korku İlişkili bozukluklar
(OCD and Anxiety&Fear Related Disorders in ICD-11)
Dan Stein

-ICD-11’de Stres ile İlişkili Bozukluklar
(Stress-Related Disorders in ICD-11)
Marylene Cloitre
5 Haziran Cumartesi 19:00’da Canlı Yayında İkili Konferans - 5  
İntiharın Farklı Yönleri Bülent Coşkun, Aytül Karabekiroğlu


Hastanız intihar ile öldüğünde...
(When your patient dies by suicide: aftermath and implications)
Benjamin Sadock

Genç İntiharları: Bütüncül-İşbirliğine dayalı bir yaklaşım olarak AmicoCharly Projesi

(Youth Suicide: An integrative collaborative approach- AmicoCharly Project)
David Baron

5 Haziran Cumartesi 20:30’de Canlı Yayında İkili Konferans - 6 Ruh Sağlığını Güçlendirme ÇB ve Krize Müdahale ve İntiharı Önleme ÇB Ortak Etkinliğidir.
Uberasistan/ Süperuzman Sera Yiğiter Çetingök PROGRAMI TAKİP EDİN! 5 Haziran Cumartesi 22:00’de Canlı Yayında Yarışma  
Dijital Fenotipleme’de Geçtiğimiz Yılın En Önemli Araştırmaları Tezan Bildik

-Dijital Fenotipleme: Davranış Bilimlerinde Yeni Bir Teknoloji
Fevzi Tuna Ocakoğlu

-Dijital Fenotipleme: Bipolar Bozukluk, Depresyon ve İntihar
Tezan Bildik

-Dijital Fenotipleme ve Diğer Psikiyatrik Bozukluklar
Binay Kayan Ocakoğlu

-Dijital Fenotipleme ve Bağımlılık
Zeki Yüncü

–Dijital Fenotipleme: Etik Sorunlar, Fırsatlar ve Tehditler
Birsen Şentürk Pilan

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
6 Haziran Pazar 09:00
Geçen yılın en önemli araştırmaları Gençlik Psikiyatrisi ÇB
Antidepresanların Çeşitli Sistemler Üzerindeki Yan Etkileri ve Başa Çıkma Stratejileri Mehmet Murat Demet

-Antidepresanlara bağlı Bruksizm, Hareket Bozuklukları ve Başa Çıkma Stratejileri
Esra Yancar Demir

-Antidepresanlara bağlı Metabolik Sendrom ve Başa Çıkma Stratejileri
Özgül Karaaslan

-Antidepresanlara bağlı Cinsel İşlev Bozuklukları ve Başa Çıkma Stratejileri
Sinay Önen

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
6 Haziran Pazar 09:30
Panel - 26 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB
Antikonvülzan ve Antipsikotiklerin Psikiyatrik Yan Etkileri, Antidepresanlarla İlişkili Advers Olaylar ve İzlem Stratejileri Nevzat Yüksel

-Antikonvülzan İlaçların Psikiyatrik Yan Etkileri
Çiçek Hocaoğlu

-Antipsikotik İlaçların Psikiyatrik Yan Etkileri
Elvan Özalp

-Antidepresanlarla İlişkili Advers Olaylar ve İzlem Stratejileri
Esra Yancar Demir

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
6 Haziran Pazar 10:00
Panel - 27 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB
Krizden Doğan Fırsat: Duygudurum Bozukluğunda Sanal Ev Ziyaretleri Timuçin Oral, Simavi Vahip

-Özel muayenehane deneyimleri
Olcay Yazıcı

-Hacettepe Üniversitesi deneyimleri
Berna Diclenur Uluğ

-Duygudurum bozukluğunda telesağlık hizmetinin yasal yönleri
Hakan Karaş


6 Haziran Pazar 10:30’da Canlı Yayında Panel - 20 Duygudurum Bozuklukları ÇB
Gelişimsel psikopatoloji açısından şiddet ve engellenebilirliği Umut Mert Aksoy

-Gelişimsel psikopatolojilerin temel ilkeleri
Mutlu Muhammet Özbek

-Gelişimsel psikopatolojilerin ilkeleri doğrultusunda kişilik bozukluklarının engellenebilirliği
Mine Uzgel

-Gelişimsel psikopatolojilerin ilkeleri doğrultusunda şiddetin engellenebilirliği
Ece Büyüksandalyacı Tunç

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
6 Haziran Pazar 10:30
Panel - 28 Gelişim Psikopatolojisi ÇB
Psikanalitik Psikoterapi Kliniği 1 Peykan Gökalp

-Panik Bozukluğunda Psikanalitik Psikoterapi
Evrim Erten

-Patolojik Yasta Psikanalitik Psikoterapi
Buğra Çetin

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
6 Haziran Pazar 11:00
Panel - 29 Psikanalitik Psikoterapiler ÇB
Psikanalitik Psikoterapi Kliniği 2 Abdülkadir Çevik

-Obsesif Nevrozda Projektif Testler
İrem Erdem Atak

-Obsesif Nevrozun Psikanalitik Psikoterapisi
Ali Algın Köşkdere

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
6 Haziran Pazar 11:30
Panel - 30 Psikanalitik Psikoterapiler ÇB
Bipolar 1 Bozukluk Tedavisinde Aripiprazol Kullanımı   Sibel Çakır
Vesile Şentürk Cankorur
6 Haziran Pazar 12:00'da Canlı Yayında
Abdi İbrahim Otsuka Uydu Sempozyumu
 
Psikiyatride Toplumsal Cinsiyete Dayalı Yanlılık: Nereden nereye geldik? Şahika Yüksel

Kadın deliliğinin tarihsel inşası
Erensu Baysak

DSM tanı sisteminde cinsiyetçilik
Özge Akyürek Bolat

Cinsiyetle şekillenen tanılar: klinisyenler tarafsız mı?
Nevlin Özkan Demir

Medikal feminizm ve biyolojik cinsiyet farklılıkları
Gökçen Yılmaz Karaman

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
6 Haziran Pazar 13:30
Panel - 31 Kadın ve Ruh Sağlığı ÇB
Şiddeti Yeniden Üretmemek İçin Ne Yapmalı? Ne yapmamalı? Bengi Semerci, Arzu Erkan Yüce

-Şiddet haberlerinin medyada veriliş biçimi ve ruh sağlığına etkileri
Arzu Erkan Yüce

-İntihar haberlerinin medyada veriliş biçimi ve ruh sağlığına etkileri
Yunus Hacımusalar

-Ruhsal rahatsızlıkları damgalamada medyanın rolü ve sorumlulukları
Burak Amil

-İntihar haberlerinde istisnai durumlar
Faruk Bildirici

6 Haziran Pazar 14:00’da Canlı Yayında Panel - 21 Medya ve Ruh Sağlığı ÇB
Az Bilinen Yeme Davranışı ve Beslenme Alışkanlıkları Çiçek Hocaoğlu

-Yetişkinde Kuş Gibi Beslenme ‘Picky Eating’ Nedir?
Fatma Gül Helvacı Çelik

-Ortoreksiya Nervoza Nedir?
Yavuz Yılmaz

-Drankoreksiya (Drunkorexia) Nedir?
Ali Erdoğan

-Pregnoreksiya (Pregnorexia) Nedir?
Meltem Puşuroğlu

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
6 Haziran Pazar 14:00
Panel - 37  
Bipolar Bozukluklar, Depresif Bozukluklar ve Şizofrenide ''Yeni'' Tedavi Kılavuzları Sedat Batmaz

-Bipolar Bozukluklarda ''Yeni'' Tedavi Klavuzları
Sedat Batmaz

-Depresif Bozukluklarda ''Yeni'' Tedavi Klavuzları
Esma Akpınar Aslan

-Şizofrenide ''Yeni'' Tedavi Klavuzları
Zekiye Çelikbaş

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
6 Haziran Pazar 14:30
Panel - 38  
Yaşam boyu dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun sirkadiyen ritim bağlamında değerlendirilmesi Yavuz Selvi

-Sirkadiyen ritim ve kronotip kavramlarına giriş  
Ömer Faruk Uygur

-Çocukluk çağında DEHB ve sirkadiyen ritim ilişkisi
Hasan Ali Güler

-Erişkinlikte DEHB ve sirkadiyen ritim ilişkisi                   
Ali Kandeğer

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
6 Haziran Pazar 15:00
Panel - 32 Biyolojik Ritim ÇB
Psikiyatride Alışılmadık ve Ender Tablolar Simavi Vahip, Pınar Çetinay Aydın

- Psikotropların az karşılaşılan ve yaşamsal açıdan tehlikeli yan etkileri
Zekiye Çelikbaş

- Seyrek tanı konan uyku bozuklukları
Cenan Hepdurgun

- Yapay bozukluk
Serhan Işıklı

- Psikotik yelpazede ender görülen sendromlar
Esma Akpınar Aslan

- Disosiyatif yelpazede ender görülen sendromlar ve yere ya da özel durumlara bağlı sendromlar
Ekin Sönmez

- Ender metabolik hastalıklar: Eșlik eden psikiyatrik bozukluklar ve ender hastalıkların psikolojik yönetimi
Nalan Öztürk

- Nörolojik patolojilerin yol açtığı ender görülen psikiyatrik belirtili sendromlar
Ahmet Gürcan

- Ender karşılaşılan parafili bozuklukları ve dürtü denetim bozuklukları
Nezaket Kaya

6 Haziran Pazar 15:30’da Canlı Yayında!

Psikiyatride Güncel Sunumlarını 2 Haziran'dan itibaren izleyebilirsiniz.

6 Haziran Pazar canlı oturumu Psikiyatride Güncel’in 'Psikiyatride Alışılmadık ve Ender Tablolar' sayısının tüm yazarları ile 75 dakikalık tartışma şeklinde şeklinde yapılacaktır.

Sunumları izleyin, tartışmaya hazırlıklı gelin!

Psikiyatride Güncel Oturumları - 2
Psikiyatride Güncel
Şizofrenide Akılcı İlaç Kullanımı: Polifarmasi, Yan Etki Yönetimi ve Eştanıların Tedavisinde Olası Açmazlar Erhan Ertekin

-Şizofrenide Kombine İlaç Tedavisi Rasyonelleri, Çapraz Geçiş, Doz Azaltma, İlaç Kesimi
Batuhan Ayık

-Şizofreni tedavisinde kullanılan antipsikotiklere bağlı gelişen yan etkilerle başa çıkma: Yan etki için kullanılan ilaçların kullanım süreleri, etkileşimleri, olası yan etki ve kontrendikasyonları
Rümeysa Taşdelen

-Şizofreniye Eşlik Eden Hastalıklarda Tedavi Rasyonelleri: Nikotin bağımlılığı, DEHB ve Parkinson Hastalığı
Hatice Kaya

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
6 Haziran Pazar 15:30
Panel - 39  
Yüksek risk, prodrom ve şizofrenide tanı ve tedavide yenilikler Meram Can Saka

-Yüksek risk ve prodromda tanı ve tedavide yenilikler
Emre Bora

-Şizofreni kliniğinde yenilikler
Meram Can Saka

-Genetik testlerin tanı ve tedavide kullanımı
Neşe Direk Tecirli

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
6 Haziran Pazar 16:00
Panel - 33 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ÇB
Paradigmalar Açısından Vajinismusun Etyolojisi Memduha Aydın


- Vajinismus ve Bilişsel Davranışçı Kuram
Sinay Önen

- Vajinismus ve Psikanalitik Kuram
Gülin Özdamar Ünal

- Vajinismus ve Biyolojik Yaklaşım
Memduha Aydın

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
6 Haziran Pazar 16:30
Panel - 34 Cinsellik ve Cinsel Bozukluklar ÇB
Cinselliği Yeniden Düşünmek Ejder Akgün Yıldırım

-Herculine Barbin: Bir ‘Hermafrodit'in Yaşamı, Anıları ve 150 Yıllık Tartışma
Fatih Artvinli

-Michel Foucault, Herculine Barbin ve Hermafrodizm
Umut Mert Aksoy

6 Haziran Pazar 17:00’da Canlı yayında Panel - 22  
Travma Çalışırken Klinik Müdahalelerde Yeni Bilimsel Yaklaşımlar Dursun Hakan Delibaş

-Fragmante Parçalarla Çalışırken Terapotik Müdahaleler
Alişan Burak Yaşar

-Dissosiyasyon Durumları İçin Somatik Deneyimleme Müdahaleleri
Rüveyda Çelenk Yılmaz

-Ruhsal Travma Görüşmelerinde Dissosiyasyon Yönetme Teknikleri
Önder Kavakcı

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
6 Haziran Pazar 17:00
Panel - 35 EMDR ÇB
Pandemi Gölgesinde Perinatal Kaygılar Nazan Aydın

-Psikososyal Müdahaleler
Nazan Aydın

-Psikofarmakolojik Müdahaleler
Esra Yazıcı

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Canlı Soru&Cevap:
6 Haziran Pazar 17:30
Tedavi Güncellemesi Gebelik ve Doğumla İlişkili Ruhsal Bozukluklar ÇB
Tanılar-Arası Bir Kavram Olarak Sıkıntıya Tahammülsüzlüğe Farklı Yaklaşımlar Hakan Türkçapar

-Bilişsel Terapi Perspektifinden Sıkıntıya Tahammülsüzlük
Ali Ercan Altınöz

-Metakognitif Terapi Perspektifinden Sıkıntıya Tahammülsüzlük
Sedat Batmaz

-Kabul ve Kararlılık Terapisi Perspektifinden Sıkıntıya Tahammülsüzlük
K. Fatih Yavuz

-Rasyonel Emotif Terapi Perspektifinden Sıkıntıya Tahammülsüzlük
Hakan Türkçapar

6 Haziran Pazar 18:30’da Canlı Yayında Panel - 23 Kanıta Dayalı Terapiler
Adli Psikiyatrik uygulamalarda yenilikler; yeni düzenlemeler, yeni zorluklar ve çözüm önerileri Mehmet Can Ger

-Noterlik uygulamalarındaki yeni düzenlemeler ve sorunlar
Yunus Hacımusalar

-Kısıtlanma ve özgürlüğün kısıtlanmasında yeni düzenlemeler ve sorunlar
Eldem Güvercin

-Ceza infaz kurumlarının idare ve gözlem kurullarında psikiyatrist görevlendirilmesi ve yaşanan sorunlar
Mehmet Can Ger

6 Haziran Pazar 18:30’da Canlı Yayında Panel - 36 Adli Psikiyatri ÇB
Pandemi ve Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi Raşit Tükel

-COVID-19 Çağında Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi
Raşit Tükel

-Ülkemizde COVID-19 Pandemisinin Uzmanlık Eğitimine Etkileri
Irmak Polat

-Pandemide Uzmanlık Eğitimine İlişkin Uzmanlık Öğrencilerinin Değerlendirmeleri
Deniz Oruç

6 Haziran Pazar 20:00’de Canlı Yayında Panel - 24 Psikiyatri Eğitimi ÇB
Spinoza felsefesi ve psikiyatri Burçin Çolak, Önder Küçük -Spinoza felsefesi ve psikiyatri
Gaye Çankaya Eksen
6 Haziran Pazar 20:00’de Canlı Yayında Konferans - 4  
Bilimsel makalelerde kaynak gösterimi ve EndNote kullanımı Bülent Kadri Gültekin

-Makalelerde kaynak gösterimi ve önemi
Bülent Kadri Gültekin

-EndNote kullanımı
Ahmet Bülent Yazıcı

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Kayıtlı oturumu izleyin ve yazarlarıyla chat(sohbet) odasında tartışın!
6 Haziran Pazar 11:00-12:00
Panel - 40 Psikiyatrik Araştırma ÇB
İyinin ve Kötünün Ötesinde Psikiyatri Özlem Albayrak

-Bir Nietzsche Kehaneti Olarak Nihilizm
Sultan Betül Kaya Özpolat

-Psikoterapide Mekan Kurgusu Üzerinden Güç İstenci
Zafer Gündüz

-Psikiyatrik Ahlakın Soykütüğü
Ayşe Ceren Kaypak

-Böyle Buyurdu Psikoterapi
Özgür Duran Yurtsever

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Kayıtlı oturumu izleyin ve yazarlarıyla chat(sohbet) odasında tartışın!
6 Haziran Pazar 11:00-12:00
Panel - 41 Psikiyatri ve Felsefe ÇB
İnsan Zihni Üzerine Konuşmalar Münevver Hacıoğlu Yıldırım

-Tabula Rassa'dan İnsan Zihnine
Yusuf Ezel Yıldırım

-Doğada Akış, Zihinde Nedensellik
Ersin Baltacı

-Lorenz'in İnsan Düşü ve Zihin Üzerine Tezler
Ejder Akgün Yıldırım

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Kayıtlı oturumu izleyin ve yazarlarıyla chat(sohbet) odasında tartışın!
6 Haziran Pazar 11:00-12:00
Panel - 42 Psikiyatri ve Felsefe ÇB
Konferans Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı

Bu oturumu 2 Haziran’dan itibaren istediğiniz zaman izleyebilirsiniz Konferans - 5  
Kapanış ve Ödül Töreni Koray Başar HEP BİRLİKTE 6 Haziran Pazar 21:30’de Canlı Yayında Kapanış Töreni  

 BİLDİRİ ve ARAŞTIRMA OTURUMLARI

Başlık Oturum Başkanları   Oturum ve Tartışma Saati Oturum Tipi Öneri Sahibi
Sözel Bildiri Oturumları Memduha Aydın, Berker Duman, Necip Çapraz Konuşmacılar ve sunumları aşağıda belirtilmiştir 4 Haziran Cuma 09:00’da Canlı Yayında Sözel Bildiri Oturumları  
Sözel Bildiri Oturumları Erguvan Tuğba Özel Kızıl, Hale Yapıcı Eser, Arda Bağcaz Konuşmacılar ve sunumları aşağıda belirtilmiştir 5 Haziran Cumartesi 09:00’da Canlı Yayında Sözel Bildiri Oturumları  
Sözel Bildiri Oturumları Neşe Direk Tecirli,  Selçuk Özdin, Emre Mutlu Konuşmacılar ve sunumları aşağıda belirtilmiştir 6 Haziran Pazar 09:00’de Canlı Yayında Sözel Bildiri Oturumları  
Araştırma Bildiri Oturumları Nurper Erberk Özen, Gülcan Güleç -Obsesif-Kompulsif Bozukluk Hastalarında ve Kardeşlerinde Fronto-Striatal Yapılarla İlişkili Model-Tabanlı Davranış: bir Endofenotip Çalışması
Meltem İzci Kasal

-İleri Yaştaki Bipolar Bozukluk Hastalarının Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Özlem Kuman Tunçel

-Perinatal Depresyonda Parlak Işık Terapisinin Etkinliği - Çift Kör Randomize Kontrollü Çalışma
Melike Donmez

-İlk Atak Major Depresyon Hastalarında İnflamasyon ve Oksidatif Stres Belirteçleri ile Tedavi Yanıtı İlişkisinin İncelenmesi: Bir İzlem Çalışması
Gizem Emekdar

-Şizofreninin Eşlik Ettiği ve Etmediği Obsesif Kompulsif Bozukluğun İçgörü, Üstbiliş İnançları ve Klinik Özellikler Açısından Karşılaştırılması
Olcay Şenay Şahin

-OKB Tanılı Hastalarda Yürütücü İşlevlerin miR-16 ve miR-135 İfade Düzeyleriyle İlişkisi
Efruz Pirdoğan Aydın

-Covid-19 Salgınının Türkiye’ deki Hekimler Üzerindeki Ruhsal Etkileri, Tükenmişlik ve Travma İle Başa Çıkma Algısı Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Barış Sancak

-DEHB olan Çocukların Duygu Tanıma Becerileri ve Serum Oksitosin Düzeyleri
Neriman Kesim
4 Haziran Cuma 10:30’da Canlı Yayında Araştırma Bildiri Oturumları  
Proje Teşvik Oturumları Orhan Murat Koçak, Aybeniz Civan Kahve -Beslenme Problemi Olan Çocuklarda Anne-Bebek Etkileşiminin Değerlendirilmesi
Hatice Gülşen

-Erken ve Geç Başlangıçlı Depresyonda Fonksiyonel Bağlantısallık
Hasan Dilhan Bingöl

-Geriyatrik Depresyon Hastalarının Bellek İşlevlerinin Dijital Açıdan Takibi ve Bakımverenlerin Durumumun Değerlendirilmesi
Uğur Çıkrıkçılı

-Kronik Öngörülmeyen Stres Modelinde Beynin Farklı Bölgelerinde Vortioksetinin Bdnf, Creb, S100b, Β Amiloid Ve Glutamat Nr2b Reseptörleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Gülin Özdamar Ünal

-Bipolar Bozukluk Tanılı Bireylerin Birinci Derece Akrabalarında Oksidatif DNA Hasarı ve Baz Çıkarma Onarımı
Hidayet Ece Arat
5 Haziran Cumartesi 18:30'da Canlı Yayında Proje Teşvik Oturumları  

 Sözel Bildiri Oturumları

  4 Haziran Cuma Sözel Bildiri Oturumları 5 Haziran Cumartesi Sözel Bildiri Oturumları 6 Haziran Pazar Sözel Bildiri Oturumları
Oturum Başkanları: Memduha Aydın, Berker Duman, Necip Çapraz Erguvan Tuğba Özel Kızıl, Hale Yapıcı Eser, Arda Bağcaz Neşe Direk Tecirli,  Selçuk Özdin, Emre Mutlu
       
Sunum Başlığı DEHB'li bireylerde dissosiyatif yaşantılar ile internet oyun oynama bozukluğu ilişkisi: Bir vaka kontrol çalışması Bipolar Bozukluk Hastalarında Yaygın Otizm Fenotipinin Araştırılması Alkol Madde Kullanım Bozukluğu Tanılı Hastalarda Covid-19 Döneminin Etkilerine İlişkin Bir Değerlendirme
Konuşmacı Barış Şen Alparslan Cansız Emine Ebru Halıcı
       
Sunum Başlığı Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Erişkinlerde Optik Koherens Tomografi Kullanılarak Retina Tabaka Kalınlığının İncelenmesi: Kontrollü Bir Çalışma Bipolar bozukluklu hastalarda çocukluk çağı travmatik yaşantılarının klinik özellikler, işlevsellik ve koruyucu tedavi üzerine olan etkisinin incelenmesi Yönlendirmeli ve Yönlendirmesiz Aynaya Maruz Bırakma Tekniğinin Beden Memnuniyetsizliği Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması
Konuşmacı Dursun Hakan Delibaş Fatih Özdemir Fatma Mahperi Uluyol
       
Sunum Başlığı Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğunda Stresle Baş Etme ve Psikolojik Dayanıklılık Şizofreni ve bipolar bozukluk tanılı hastaların ayırıcı tanısında bilişsel işlevler: Bir makine öğrenmesi modeli Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Olan Ekzojen Obezite Tanılı Hastalarda Duygu Düzenlemenin Ve Yeme Tutumunun İncelenmesi
Konuşmacı Esengül Ekici Ferdi Köşger Özge Akyürek Bolat
       
Sunum Başlığı Gizli sınıf analizi ile dissosiyatif yaşantılar ve DEHB semptomları arasındaki ilişkilerin incelenmesi Şizofreni Ve Bipolar Bozukluk Hastalarının Eşlerinin Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi Evcil Hayvan Sahibi Olmanın, Psikolojik Sağlamlık ve Bağlanma ile İlişkisinin İncelenmesi
Konuşmacı Özge Tan Sema Kuş Selim Arpacıoğlu
       
Sunum Başlığı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Riski Olan Genç Yetişkinlerde Saldırganlık ile Psikoform ve Somatoform Disosiasyon Arasındaki İlişki Çocuk psikiyatri polikliniğinde psikotik bozukluk ile değerlendirilen hastalar: bir üniversite hastanesinde 14 yılın analizi Elektrokonvulsif Tedaviye Bağlı Bellek Bozukluklarının Derecesi ve Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi
Konuşmacı Rukiye Tekdemir Feride Burcu Bati Sevda Bağ
       
Sunum Başlığı Yeni Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisi sırasında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyum sorunlarının araştırılması Sosyal Anksiyete Bozukluğu Tanılı Hastalarda Majör Depresyon Komorbidite Sıklığı ve Sosyodemografik Veriler ile Depresif Belirti Düzeyleri Arasındaki İlişki Genç Erişkinlerde Kendine Zarar Verme Davranışının Duygu Düzenleme Güçlükleri, Algılanan Ebeveyn Tutumları Ve Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İle İlişkisinin Araştırılması
Konuşmacı Cansu Çobanoğlu Mahmut Onur Karaytuğ Deniz Gökten Ulusoy
       
Sunum Başlığı COVID-19 Pandemisinde Ölüm ve Hastalık Anksiyetesi ile İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi Şizofreni hastalarında sosyal medya kullanımı ve klinik özellikler Kişiler Arası Problemler ile Cinsel İşlev ve Cinsel Doyumun İlişkisi
Konuşmacı Gülin Özdamar Ünal Süleyman Keleş Duygu Rabia Üzülmez
       
Sunum Başlığı COVID-19 Pandemisinde Sokağa Çıkma Yasakları ile Acil Servise Kadına Yönelik Şiddet Nedeniyle Başvuruların İlişkisinin İncelenmesi Taburculuk Sonrası İkinci Yılda Psikotik Bozukluk Hastalarının Tedavi Uyumu ve İşlevsellik Açısından Değerlendirilmesi Engelli Bireylerle Çalışan Psikologların Cinsel Mitleri ve Engelli Bireylerin Cinselliğine İlişkin İnanışları
Konuşmacı İmran Gökçen Yılmaz Karaman Ulaş Korkmaz Hakan Karaş
       
Sunum Başlığı Koronavirüs kaygısının siberkondria ve online alışveriş bağımlılığı ile ilişkisinin incelenmesi Ayaktan Kemoterapi Gören Kanser Hastalarına Bakım Verenlerin Psikososyal Özellikleri ve Başa Çıkma Tutumları Bir tıp fakültesinde tıp eğitimcilerinin psikiyatriye yönelik algıları: bir pilot çalışma
Konuşmacı Safiye Bahar Olmez Fatma Akyüz Karacan Özge Kılıç
       
Sunum Başlığı Gebelerde Koronavirüs Anksiyetesi, Uyku Kalitesi ve Yaşam Kalitesinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması Göz içi enjeksiyon yapılan olgularda uygulama öncesi anksiyete düzeyine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi Nöbet Tutan ve Tutmayan Hemşirelerin Uyku ve Yaşam Kaliteleri
Konuşmacı Zehra Başar Kocagöz Meltem Guzin Altinel Sare Aydın
       
Sunum Başlığı Sindemi Yaklaşımıyla 2001-2019 Yılları Arasındaki İntihar Kaynaklı Ölümlerin Değerlendirilmesi Epilepsi Hastalarında Psikiyatrik Morbidite, Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi Antisosyal kişilik bozukluğu olan ve olmayan opiyat kullanım bozukluğu hastalarının sosyodemografik özelliklerinin ve dürtüsellik düzeylerinin karşılaştırılması
Konuşmacı Can Ilgın Sibel Elmas Ali Erdoğan
       
Sunum Başlığı Covid-19 Salgınında Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Durum Değerlendirilmesi Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Komorbid Tıbbi Hastalıklar ile Sosyodemografik ve Klinik Faktörlerin Karşılaştırılması Bir üniversite hastanesinin acil servisine intihar girişimiyle başvuran olguların değerlendirilmesi
Konuşmacı Dudu Demiröz Zekiye Çelikbaş Elmir Tahmazov
       
Sunum Başlığı COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkileri- 1 Yıllık İzlem Çalışması   Akne Vulgaris Tanılı Ergenlerde Algılanan Duygu Dışavurumu ile Benlik Saygısı ve Yaşam Kalitesi İlişkisi
Konuşmacı Elif Ozan   Hasan Ali Güler
       
Sunum Başlığı Evlilik doyumu algısı koronavirüs korkusuyla ilişkili mi?   Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Çift Protokolü’nün Çiftlerin İlişki Doyumu, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri Üzerine Etkisi
Konuşmacı Halime Uyanık   Alişan Burak Yaşar
       
Sunum Başlığı COVID Stres Ölçeği Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması    
Konuşmacı İbrahim Gündoğmuş