TDP

BİLİMSEL PROGRAM Menüyü Göster / Gizle

  A SALONU
B SALONU
C SALONU
D SALONU
E SALONU
F SALONU
G SALONU
09:00 - 13:30 KARŞILAMA VE KAYIT
13:30 - 15:00   PANEL - 1

Genç Psikiyatristler İçin Araştırma Yapma Kılavuzu

Oturum Başkanı: Deniz Ceylan


Genç Psikiyatrist Nasıl Genç Araştırmacı Olur?
Filiz Kulacaoğlu

Araştırma Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Edilmelidir?
Deniz Ceylan

Araştırmacılığın Faydası; Yurtdışı Burs Olanakları
Gamze Erzin

Bir Genç Araştırmacının Yurtdışı Deneyimi
Fikret Poyraz Çökmüş

*Genç Psikiyatrisler Komitesi etkinliğidir.
PANEL - 2

Yeme Bozukluklarına Kognitif-Davranışçı Perspektiften Bakış

Oturum Başkanı: Erhan Ertekin


Bulimiya Nervozada Kognitif-Davranışçı Terapi
Gülay Oğuz

Obezite ve Kognitif-Davranışçı Terapi
Gülçin Şenyuva

Yeme Bağımlılığı ve Kognitif-Davranışçı Terapi
Mükerrem Güven

Yeme Bozukluklarına Evrimsel Açıdan Bakmak
Sinem Bilgen


*Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler ÇB etkiniliğidir.
OSBK - 1

On Soruda Ruhsal Hastalıklarda Enflamasyon: Kuram, Bulgular ve Klinik

Oturum Başkanı: Cem Cerit


On Soruda Depresyonda Enflamasyon
Eylem Özten

ON SORUDA Bipolar Bozukluklarda Enflamasyon
Cem Cerit

On Soruda Şizofrenide Enflamasyon
Mehmet Gökbakan


PANEL - 3

Perinatal dönemde bağımlılıklara güncel yaklaşımlar

Oturum Başkanı: Ahmet Bülent Yazıcı

Perinatal Dönemde Güncel Sorun: Davranışşal Bağımlılıklar
Esra Yazıcı

Perinatal dönemde Alkol Kullanım Bozukluğuna Güncel Yaklaşım
Özlem Akçay Ciner

Perinatal Dönemde Madde Kullanım Bozuklukları ve Tedavisi
Ahmet Bülent Yazıcı

Perinatal Dönemde Tütün Bağımlılığına Güncel Yaklaşımlar
Ebru Türker

*Gebelik ve Doğumla İlişkili Ruhsal Bozukluklar ÇB etkinliğidir
PANEL - 4

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Adli ve Etik Konular

Oturum Başkanı: Hüseyin Güleç


Hasta Mahremiyeti ve Etik İkilemler
Osman Zülkif Topak

Özel Hasta Gruplarında Onam Alma
Menekşe Sıla Yazar

Temaruz
Hasan Mervan Aytaç

Yapay Bozukluk
Sinay Önen

*Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ÇB etkinliğidir.

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

S-01 Bir üniversite hastanesinin acil servisine intihar girişimiyle başvuran olgulardan istenilen psikiyatri konsültasyonlarının değerlendirilmesi
Elmir Tahmazov

S-02 Adli makamlarca cezai sorumluluğu sorulan adli vakaların sosyodemografik ve klinik özellikleri
Ali Erdoğan

S-03 Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisine Özkıyım Davranışı İle Başvuran ve Psikiyatrik Açıdan Değerlendirilen Olguların Sosyodemografik Özellikleri ve Özkıyım İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Selin Tanyeri

S-04 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu’na Maluliyetlerinin Değerlendirilmesi Açısından Gönderilen Bireylerin Tanı, Klinik Özellikleri İle Maluliyet Durumlarının İncelenmesi
Kübra Ceren Cesur

S-05 Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran Suriyeli hastaların Türk hastalar ile karşılaştırılması Şule Temel S-06 Çocuk ve ergenlerde elektrokonvülsif terapi kullanımı:vaka serisi
Pelin Arı

15:00 - 15:30 KAHVE ARASI
15:30 - 17:00 MİAP 1

GRUPLARIN TANIŞMASI


Derneğimiz Asistan Hekim Komitesi (AHK)
Elif Subaşı Tercan

MİAP Sunum Yarışması Tanıtımı

Psikiyatri Asistanlarının Eğitim Hakkı
Raşit Tükel


PANEL - 5

Panik Bozukluğunda Az Konuşulanlar

Oturum Başkanları: Tunç Alkın, M. Murat Demet


Panik Bozukluğunda Alt Tipler
Talat Sarıkavak

Ayrı Bir Tanı Olarak Her Yönüyle Agorafobi
Fikret Poyraz Çökmüş

Panik Bozukluğu ve Bağımlılık: Sebep mi
Sonuç mu?
Kadir Aşçıbaşı

Panik Bozukluğu Hastalarında Yaşam Kalitesi, İşlevsellik ve Aile Yükü
Didem Sücüllüoğlu Dikici
PANEL - 6

Psikiyatride Zor ve Dirençli Olgularda EMDR Kullanımı

Oturum Başkanı: Hasan Herken


Psikofarmakolojiye Dirençli OKB'de Ekleme Tedavisi Olarak EMDR Kullanımı
Hasan Herken

Tedavi Kılavuzları ve Araştırmalarda EMDR
Alişan Burak Yaşar

Yeme Bozukluklarının Tedavisinde EMDR Kullanımı
Ümit Sertan Çöpoğlu

Depresyonda EMDR Kullanımı
Murat Semiz

*EMDR ÇB etkiniğidir.
PANEL - 7

İnsan Zihni Üzerine Konuşmalar

Oturum Başkanı: Münevver Hacıoğlu Yıldırım


Tabula Rasa'dan İnsan Zihnine
Yusuf Ezel Yıldırım

Zihindeki Nedensellik
Ersin Baltacı

Lorenz'in İnsan Düşü ve Zihin Üzerine
Ejder Akgün Yıldırım

*Psikiyatri ve Felsefe ÇB etkinliğidir.
SONY - 1

Perinatal Dönemde Acil Müdahaleler

Oturum Başkanı: Esra Yazıcı


Perinatal Dönemde Alkol ve Madde Yoksunluğunda Acil Müdahale
Ahmet Bülent Yazıcı

Perinatal Dönemde Akut Psikotik Tabloda Acil Müdahale
Oğuzhan Kılınçel

Perinatal Dönemde Özkıyım ve Acil Müdahale
Betül Türkmen

Psikiyatride Ani, Plansız Gebelik Yönetimi (Akut Gebelik Yönetimi)
Tülay Satı Kırkhan

*Gebelik ve Doğumla İlişkili Ruhsal Bozukluklar ÇB etkinliğidir.


PANEL - 8

Klinik ve Bilirkişilikte Hekimi Yanıltıcı Davranış (HYD)

Oturum Başkanı: Fatih Öncü


Hastalık Gizemi Üzerine
Burcu Rahşan Erim

Hekimi Yanıltıcı Davranış (Simülasyon) Ne Yapmalı?
Yunus Hacımusalar

Bilirkişilikte Hekimi Yanıltıcı Davranış (Simülasyon)
Amber Alix Özhan

*Adli Psikiyatri ÇB etkinliğidir.
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2

S-07 Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Üstbiliş ve Bilişsel İşlevler
Gizem Ucuz Torunoğlu

S-08 Zihinsel Gelişim Bozukluğu Tanılı Hastaların Sosyodemografik Özelliklerinin ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi
Emine Yavuz

S-09 Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin;Depresyon Düzeyleri, Anksiyete Ve Stres Seviyeleri İle İlişkisi
Osman Şehitoğullari

S-10 Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri
Melis Dağtekin

S-11 Demans tanısında Modifiye Mini Mental Test (3MS) alt maddelerinin ayırt edici gücünün test toplam puanı ile karşılaştırılması
Melike Karaçam Doğan

S-12 Çocuk Psikiyatrisinde Liyezon Hizmeti: Pediatrik Yaş Grubu Onkoloji Hastalarında Model Oluşturma ve İlk Sonuçlar
Hazal Yağmur Yıldırım

17:00-17:30 ARA
17:30-19:00 AÇILIŞ TÖRENİ VE KONFERANSI
Fatih Artvinli

Türkiye'de Psikiyatrinin İlk Yılları: 
Dr. Luigi Mongeri ve Eserleri
       
  A SALONU
B SALONU
C SALONU
D SALONU
E SALONU
F SALONU G SALONU
09:00 - 10:30 OLGULAR VE SORULARLA PSİKİYATRİDE GÜNCEL OTURUMLARI - 1

Psikiyatride Etik

Oturum Başkanları: Sezai Berber, Aylin Ertekin Yazıcı


Savunmacı Tıp: Bir etik değerlendirme
M. Cumhur İzgi

Psikiyatride İlaç Endüstrisi ile İlişkilerin Etiği
Halis Ulaş

Bilim Etiği
Orhan Murat Koçak
KURS - 1 A

Alzheimer Demans Tanısı Nasıl Konur? Nöropsikiyatrik Muayene, Ölçekler, Beyin Görüntüleme

Oturum Başkanı: Özlem Erden Aki

Yaşlının Demans Açısından Değerlendirilmesi: Nöropsikiyatrik Değerlendirme
Berker Duman

Demans Değerlendirmesinde Bilişsel Ölçekler
Özlem Erden Aki

Demans Tanısında Beyin Görüntüleme Yöntemleri
Yavuz Ayhan

*Geriyatrik Psikiyatri ÇB etkinliğidir.
KURS 2 - A

DSM-5 için Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi (SCID-5) Uygulamalı Eğitimi 


SCID-5'in Tanıtımı ve Uygulamalı Görüşme Eğitimi
Ömer Aydemir

DSM-5'in Tanıtımı
Ertuğrul Köroğlu

SCID-5 Görüşme Uygulaması
Ömer Aydemir 
ÇALIŞMA GRUBU - 1

Kadına Yönelik Şiddet: Psikolojik İlk Yardım.
Ne yapmalı, ne yapmamalıyız?

Oturum Başkanı: Yıldız Akvardar


Şiddeti Sormak ve Dinlemek
Neşe Yorguner

Endişeleri ve Gereksinimleri Belirlemek, Onaylamak
Rümeysa Durak Taşdelen

Güvenliği Arttırmak
Mehtap Az Genç

Destek Olmak
Emel Kurt

*Kadın ve Ruh Sağlığı ÇB etkinliğidir.
TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
Araştırma Bildiri Ödülü
ÖDÜLE ADAY BİLDİRİ SUNUMU OTURUMU - 1

Oturum Başkanı: Gülcan Güleç
PANEL - 9

Yaş Dönemlerinde Uyku Fizyolojisi ve Uyku Sorunları

Oturum Başkanı: Mehmet Murat Demet


Çocukluk ve Ergenlikte Uyku 
Şermin Yalınbasmaz

Erişkinlikte Uyku
Semra Karataş

Yaşlılıkta Uyku
Elif Oral

*Uyku ve Bozuklukları ÇB etkinliğidir.

PİTON KURSU
Kurs Koordinatörü: Orhan Murat Koçak
Eğiticiler
Gürkan Öztürk
Emre Çimen

PROGRAM

Kursun başlangıcı: 09:00

İlk yarım saat, piton kullanımı için gerekli programların her bir kursiyer için denetimi, kurulumu, bilgisayarlar ile ilgili hazırlıklar için ayrılacaktır.

09:30-10:20
1.Ders: Programlama nedir? Neden gereklidir? 

10:30-11:20
2.Ders: Piton geliştirme ortamı.
  
11:30-12:20
3.Ders: Algoritma nedir?  
 
12:30-13:30
Öğle Yemeği

13:30-14:20
4.Ders: Bir programın temel bileşenleri? 

14:30-15:20
5.Ders: Kütüphane kullanımı.  
 

15:30-17:00
6.Ders: Uygulama    

*** Kurs kayıtları, kongrenin başlamasından 30 gün önce yapılacaktır ve katılımcıların kongre kaydı olması gerekmektedir. Katılımcı sayısı, başvuru sırasına göre 20 kişi ile sınırlıdır. Kursun hedef kitlesi, uzmanlar ve son yıl asistanlarıdır. Kursun kayıt ücreti 250 TL’dir. Kurs başvurusu için kongre web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

*** Kursa kayıt olabilmek için katılımcıların asistanlığının en az 3. yılında olması gerekmektedir. Aksi taktirde kurs başvuruları onaylanmayacaktır.

10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 OLGULAR VE SORULARLA PSİKİYATRİDE GÜNCEL OTURUMLARI - 2

Psikiyatride Etik

Oturum Başkanları: Sezai Berber, Sedat Batmaz


Psikiyatri Uzmanının Hastaları ile İlişki Etiği
Hüseyin Soysal

Günümüz Türkiye'sinde Tedavi Kurumlarında (Poliklinik veya Yataklı Birimlerde) Sık Görülen ya da Olası Etik İhlaller ve Çözüm Önerileri
Yasemin Koçyiğit

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Başlıca Etik Konular
Menekşe Sıla Yazar

Basın, Sosyal Medya ve Diğer Dijital Ortamlarda Psikiyatri (Telepsikiyatri) Etiği
Amber Alix Özhan
KURS - 1 B

Alzheimer Demans Tanısı Nasıl Konur? Nöropsikiyatrik Muayene, Ölçekler, Beyin Görüntüleme

Oturum Başkanı: Özlem Erden Aki


Yaşlının Demans Açısından Değerlendirilmesi: Nöropsikiyatrik Değerlendirme
Berker Duman

Demans Değerlendirmesinde Bilişsel Ölçekler
Özlem Erden Aki

Demans Değerlendirmesinde Beyin Görüntüleme Yöntemleri
Yavuz Ayhan

*Geriyatrik Psikiyatri ÇB etkinliğidir.
KURS 2 - B

DSM-5 için Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi (SCID-5) Uygulamalı Eğitimi


SCID-5'in Tanıtımı ve Uygulamalı Görüşme Eğitimi
Ömer Aydemir

DSM-5'in Tanıtımı
Ertuğrul Köroğlu

SCID-5 Görüşme Uygulaması
Ömer Aydemir 
ÇALIŞMA GRUBU - 2

Olgularla Cinsel Travma Terapisi

Oturum Başkanı: Şahika Yüksel


Olgu Örnekleri ile Cinsel Travmada Travma Odaklı Terapi
Şahika Yüksel

Cinsel Travmada Olgu Örneği ile Bilişsel Davranışçı Terapi
Münevver Hacıoğlu Yıldırım

* Kadın ve Ruh Sağlığı ÇB etkinliğidir.

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
ARAŞTIRMA BİLDİRİ ÖDÜLÜ
ÖDÜLE ADAY BİLDİRİ SUNUMU OTURUMU - 2

Oturum Başkanı: Gülcan Güleç
KURS - 3 A

Semptomdan Kliniğe Uyku Bozuklukları 


Sinan Yetkin
Hüseyin Güleç
Serhat Tunç
Bülent Devrim Akçay


*Uyku ve Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı: Aytül Karabekiroğlu
Tartışmacı: Mustafa Sercan

13:30 - 14:30


Kitlesel Travmalar ve Afetler Sonrası Sorumluluk ve Roller
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım


Psikiyatrın rolü ve sorumlulukları
Şahika Yüksel

TPD'nin rolü ve sorumlulukları: Elazığ-Sivrice depremi deneyimi
Gizem İskender

Afet sonrası yerelde ruh sağlığı çalışanlarının rol ve sorumlulukları: Van'da neler yaşandı?
Özgür Deniz Değer

       
14:30 - 15:00 ARA
15:00 - 16:30 MİAP 2

Yapmalı mı Yapmamalı mı? Yoksa Hiç…
Neşe Direk Tecirli, Necip Çapraz, Halis Ulaş

16.20-16.30 MİAP Fotoğraf Çekim
i
PANEL - 10

İntiharın Üç Yüzü: İntihar 'Ben'in mi 'Biz'in mi 'Beynin' mi Sorunu?


İntihar Biyolojiktir
Yunus Hacımusalar

İntihar Psikolojiktir
Gülin Özdamar Ünal

İntihar Toplumsaldır
Mustafa Sercan

*Krize Müdahale ve İntiharı Önleme ÇB etkinliğidir.
OSBK - 2

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde (TRSM) Şizofreni Hastalarına Uygulanan Psikososyal Girişimler ve Etkileri

Oturum Başkanı: Erdal Erşan


TRSM'lerde psikososyal girişimler nelerdir?
Fatma Çoker

TRSM 'lerde psikososyal girişimlerin hasta yatışı ve toplumsal işlevsellik üzerine olan etkileri
Erdal Erşan

TRSM'lerde psikososyal girişimlerin öznel iyileşme ve kendini damgalama üzerine olan etkileri
Aydın Kurt

KURS - 4 A

Genel Psikiyatri Kliniğinde Cinsel Öykü Almak: Hastalıkta, Sağlıkta, Dar Zamanda


Münevver Yıldırım
Çağdaş Eker
Ejder Akgün Yıldırım

KURS - 5

Sigara Bağımlılığı Tedavisinde Kognitif-Davranışçı Terapi Uygulamaları


Kognitif-Davranışçı Teknikler
Gülay Oğuz

Sigara Bağımlılığında Depreşmeyi Önleme
Mükerrem Güven

*Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi ÇB etkinliğidir.
KURS - 3 B

Semptomdan Kliniğe Uyku Bozuklukları


Sinan Yetkin
Hüseyin Güleç
Serhat Tunç
Bülent Devrim Akçay


*Uyku ve Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
16:30 - 17:00 KAHVE ARASI
17:00 - 18:30 MİAP 3

Asistanlıkta Hayatta Kalma Rehberi: Ne İşe Yarar?
Deniz Arık Binbay

Asistanlıkta Psikoterapi Eğitimi
Halis Ulaş

İleri Sunum Teknikleri
Timuçin Oral

OSBK - 3

On Soruda Medya İntihar

Oturum Başkanı: Aytül Karabekiroğlu

Medyada İntihar Haberleri
Aytül Karabekiroğlu

Olgu Örnekleri ile Medyada İntihar Haberlerinin İntihar Davranışı Üzerine Etkisi
Aybeniz Civan Kahve

Medyada İntihar Haberleri- Doğrular, Yanlışlar
Ecenur Aydın

*Krize Müdahele ve İntiharı Önleme ÇB etkinliğidir.

ZOTT - 1

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Zor Olgular: Tanı ve Tedavi

Oturum Başkanı: Çiçek Hocaoğlu


Sirkadiyen Ritm Ve Ruhsal Bozukluklar
Semra Karataş

Tiroid Bozukluğu Olan Vakada Psikiyatrik Yaklaşım
Tuğçe Toker Uğurlu

Saldırgan Hastaya Yaklaşım
İrem Yıldız

Tedavi Reddi Olan Hastaya Yaklaşım
Elçin Özçelik Eroğlu

*Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi ÇB etkinliğidir.
KURS - 4 B

Genel Psikiyatri Kliniğinde Cinsel Öykü Almak: Hastalıkta, Sağlıkta, Dar Zamanda


Münevver Yıldırım
Çağdaş Eker
Ejder Akgün Yıldırım

ÇALIŞMA GRUBU - 3

Psikiyatri ve Nörobilim

Oturum Başkanı: Emine Eren Koçak

Psikiyatri Nörobilim Buluşması
Emine Eren Koçak

Nörobilimde Beden-Zihin Perspektifi
Hale Yapıcı Eser

Klinikte Nörobilim
Deniz Ceylan

*Nörobilim ÇB etkinliğidi.
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3

S-13 Epizodik ve Kronik Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Hastalarda Çocukluk Çağı Travması, Afektif Mizaç ve İmpulsivitenin Obsesif Kompulsif Semptomlarla İlişkisi
Uğur Eray

S-14 Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Üstbiliş ve Mesleki İşlevsellik İlişkisi: Bir Ön Çalışma
Asuhan Par

S-15 Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında ve kardeşlerinde fronto-striatal yapılarla ilişkili model-tabanlı davranış: bir endofenotip çalışması
Meltem İzci Kasal

S-16 Türkiye’de Hekimlerin Çalışma ve Yaşam Koşullarının Tükenmişlik Düzeyi ve Uyku Kalitesine Etkisi
Muhammed Alperen Güçlü

S-17 Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Kullanımı ile Öğrenci Boyu Arasında İlişki Olabilir mi?:Bir Ön Çalışma
Zeliha Nur Bülbül

S-18 Trans-Erkek Bireylerde Hormonoterapi Öncesi Ve Sonrasında Agresyon Ve İlişkili Faktörler
Neşe Direk Tecirli

S-19 DEHB’de çocukluk çağı travmalarının ve dissosiyatif yaşantıların internet oyun oynama bozukluğu ile ilişkisi
Barış Şen
  A SALONU
B SALONU
C SALONU
D SALONU
E SALONU
F SALONU
09:00 - 10:30 KURS  - 6 A

Olgular Eşliğinde Tedaviyi Reddeden ve Saldırgan Hastaya Yaklaşım


Saldırgan Hasta ve Tedaviyi Reddeden Hasta: Tanım, psikiyatrik değerlendirme ve tedavi yaklaşımları: Olgu örnekleri ve tartışma
M. İrem Yıldız, Elçin Özçelik Eroğlu

Saldırgan ve tedaviyi reddeden hastada adli psikiyatri boyutu: Olgu örnekleri ve tartışma
Mehmet Can Ger, Fatih Öncü
OLGULAR VE SORULARLA PSİKİYATRİDE GÜNCEL OTURUMLARI - 3

Geç Başlangıçlı Psikiyatrik Hastalıklar

Oturum Başkanları: Timuçin Oral, Özlem Kuman Tunçel


Geç Başlangıçlı Şizofrenide Tanı ve Tedavi
Eylem Şahin Cankurtaran

Geç Başlangıçlı Bipolar Bozuklukta Tanı ve Tedavi
Olcay Yazıcı

Geç Başlangıçlı Depresyonda Tanı ve Tedavi
Erguvan Tuğba Özel Kızıl
PANEL - 11

Genç Psikiyatristin Gözünden Damgalanma

Oturum Başkanı: Mustafa Sercan


Damgalanan ben
Ecenur Aydın Aşık

Damgalayan ben
Gülin Özdamar Ünal

Damgalanan hastalarım
Elif Nurgül Sungur

Damgalansak mı damgalanmasak mı?
Fatmagül Dikyar Altun


*Genç Psikiyatrisler Komitesi etkinliğidir.
KURS 7 - A

Bilimsel Araştırma Yapma

Oturum Başkanı: Bülent Kadri Gültekin


Neden? Niçin? Nasıl?
Esra Yazıcı

Bilimsel Araştırmada Literatür Tarama ve Referans Yönetimi
Ahmet Bülent Yazıcı

Bilimsel Araştırmalarda Etik Süreçler
Yunus Hacımusalar

*Psikiyatrik Araştırma ÇB etkinliğidir.
ÇALIŞMA GRUBU  4 - A

Neden Psikiyatrist Olmayı Seçtim?:
Psikodrama Teknikleri ile Grup Çalışması

Oturum Başkanları: Osman Özdel, Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu


Osman Özdel
Nalan Kalkan OğuzhanoğluSÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 4

S-20 Şizofrenide Silik Nörolojik Belirtiler ve Uyku Kalitesi
Merve Atılgan Emekdaş

S-22 Şizofreni Hastalarında 10 Yıllık Kardiyovasküler Hastalık Riskinin 1 Yıllık İzlem Sonuçları
Merve Atılgan Emekdaş

S-23 Bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Örnekleminde Entelektüel Yetiyitimi Sıklığı ve Klinik Özellikleri
Eren Yıldızhan

S-24 İlk Atak Psikoz ve Kronik Şizofreni Hastalarının Biyokimya ve Tam Kan Parametrelerinin Karşılaştırılması
Esra Yalım

S-25 Taburculuk sonrası psikotik bozukluk hastalarının bir yıllık dönemdeki yeniden yatış, tedavi uyumu ve işlevsellik açısından değerlendirilmesi
Ulaş Korkmaz

S-26 TRSM'ye geliş sıklığının hastane yatışına etkisi
Gülser Aysal

S-34 Cinsel Sorun Nedeniyle Başvuran Kadınlarda Partner Cinsel Şiddetinin Sıklığı Ve Cinselliğe Etkisi
Hasibe Rengin Güvenç
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 KURS - 6 B

Olgular Eşliğinde Tedaviyi Reddeden ve Saldırgan Hastaya Yaklaşım


Saldırgan Hasta ve Tedaviyi Reddeden Hasta: Tanım, psikiyatrik değerlendirme ve tedavi yaklaşımları: Olgu örnekleri ve tartışma
M. İrem Yıldız, Elçin Özçelik Eroğlu

Saldırgan ve tedaviyi reddeden adli psikiyatri boyutu: Olgu örnekleri ve tartışma
Mehmet Can Ger, Fatih Öncü
OLGULAR VE SORULARLA PSİKİYATRİDE GÜNCEL OTURUMLARI - 4

Geç Başlangıçlı Psikiyatrik Hastalıklar

Oturum Başkanları: Timuçin Oral, Özlem Kuman Tunçel


Geç Başlangıçlı Madde Kullanım Bozukluğuna Tanı ve Tedavi
Elif Çarpar

Geç Başlangıçlı Obsesif Kompulsif Bozuklukta Tanı ve Tedavi
Mehmet Murat Demet

Geç Başlangıçlı Anksiyete Bozukluklarında Tanı ve Tedavi
Berker Duman

Nörolojik ve Tıbbi Hastalığa Bağlı Geç Başlangıçlı Psikiyatrik Belirtilerin Tanı ve Tedavisi
Ayşegül Sakarya
SONY - 2

İlk Görüşmeden Yıllar Süren Tedaviye Bipolar Bozukluk Tanılı Hastayı Anlamak: Biyolojik, Psikolojik ve Sosyal Yönler

Oturum Başkanı: Simavi Vahip


Ayırıcı tanıdan uzun dönem tedaviye
Simavi Vahip

İlk hastalanma, ilk tanı alma, yineleyen hastalanmalar, tedaviyi kabullenmenin ağırlığı ve yapabileceklerimiz
Işıl Vahip

*Duygudurum bozuklukları ÇB etkinliğidir.

KURS 7 - B

Bilimsel Araştırma Yapma

Oturum Başkanı: Bülent Kadri Gültekin

Neden? Niçin? Nasıl?
Esra Yazıcı

Bilimsel araştırmada literatür tarama ve referans yönetimi
Ahmet Bülent Yazıcı

Bilimsel araştırmalarda etik süreçler
Yunus Hacımusalar

*Psikiyatrik araştırma ÇB etkinliğidir.
ÇALIŞMA GRUBU  4 - B
Neden Psikiyatrist Olmayı Seçtim?
Psikodrama Teknikleri ile Grup Çalışması

Oturum Başkanları: Osman Özdel , Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu

Osman Özdel
Nalan Kalkan OğuzhanoğluSÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 5

S-27 İKÇÜ Atatürk EAH’de takip edilen bipolar bozukluk hastalarının tedavi kollarına göre sosyodemografik, klinik ve tedavi özellikleri arasındaki farklılıkları
Aslıhan Bilge

S-28 Bipolar bozukluk tanılı yaşlı ve yaşlı olmayan hastaların kullandıkları psikotrop ilaçlar yönünden karşılaştırılması: uzmanlaşmış bir birimden kesitsel doğal veriler
Özlem Kuman Tunçel

S-29 Bipolar Bozukluk Tanısıyla Yatan Hastaların Sosyodemografik Verilerinin Ve Geçirilen Epizod Türüne Göre İnflamatuar Parametrelerin Oranının İncelenmesi
İlhan Ahmet Çetiner

S-30 Bipolar Afektif Bozuklukta Lityum İdame Tedavisi Almakta Olan Hastaların Serum Lityum Düzeyleri Ve Tedavi Etkinliği
Abdullah Burak Uygur

S-31 Bipolar Bozukluk Olgularında Uzun Süreli Lityum Sürdürüm Tedavisinin Glomerüler Filtrasyon Hızı Üzerine Olan Etkileri
Mehmet Emin Yıldırım

S-32 Bipolar bozukluk tanısı olan hastalarda öz-şefkat düzeyine göre tedavi uyumu, içselleştirilmiş damgalanma ve klinik özelliklerin karşılaştırılması
Onur Toktamış

S-33 Affektif Hastalıklar Polikliniğine Başvuran Olgularda Katatonik Belirti Sıklığının Ve Epizodlarının İlişkisinin İncelenmesi
Nazlı Kahraman
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanı: Emine Eren Koçak
Tartışmacı: Erhan Ertekin
13:30 - 15:00   TPD Forum

Oturum Başkanları : Gülcan Güleç, Aybeniz Civan Kahve

Konuşmacılar: Simavi Vahip, Koray Başarİlgi Alanına Göre Örgütlenme: Çalışma Birimleri
 
15:00 - 15:30 KAHVE ARASI
15:30 - 17:00 MİAP 4

Asistanlık Kavşağında Psikiyatri


Psikiyatristin Mesleki Kimliği
Ejder Akgün Yıldırım

Bilim İnsanı Olarak Psikiyatrist
Emine Eren Koçak

Psikiyatristin Toplumsal Sorumluluğu
Neşe Direk TecirliPANEL - 12

Şizofreni Tedavisi: Zor Hastaya Yaklaşım

Oturum Başkanı: Meram Can Saka


Tedaviye Dirençli Şizofrenide Klozapin Kullanımı
Elçin Özçelik Eroğlu

Klozapin Dışı Çoklu Antipsikotik Kullanmı
Semra Ulusoy Kaymak

Uzun Etkili Antipsikotikler
Meram Can Saka
PANEL - 13

Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Kanıta Dayalı Psikoterapisi

Oturum Başkanı: Hakan Türkçapar

Davranışçı Terapi
Kadir Özdel

Bilişsel Terapi
Ercan Altınöz

Üst-Bilişsel Terapi
Sedat Batmaz

Bilişsel Davranışçı Terapilerin Yeri
Hakan Türkçapar

* Kanıta Dayalı Psikikoterapiler ÇB etkinliğidir.
KURS - 8 A

Kabul ve Kararlılık Terapisi giriş

Oturum Başkanı: Merve Terzioğlu


Kabul ve kararlılık terapisinin genel ilkeleri
Merve Terzioğlu

Kabul ve kararlılık terapisi uygulama ilkeleri
Furkan Bahadır Alptekin
KURS - 9 A

Perinatal dönemde psikiyatrik tedaviler

Oturum Başkanı: Pınar Çetinay Aydın


Perinatal dönemde antidepresanlar, tamamlayıcı tedaviler
Esra Yazıcı

Perinatal dönemde antipsikotikler duygudurum dengeleyiciler
Pınar Çetinay Aydın

*Gebelik ve Doğumla İlişkili Ruhsal Bozukluklar ÇB etkinliğidir.TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
Araştırma Projesi Teşvik Ödülü
PROJE SUNUM OTURUMU

Oturum Başkanı: Gülcan Güleç
17:00-17:30 ARA
17:30-19:00 MİAP 5

Kapanış Oturumu ve MİAP Sunumları

TEDAVİ GÜNCELLEMESİ - 1

Tedaviye dirençli bipolar bozukluk tanımı ve kanıta dayalı müdahalelerle ilgili cınp kılavuzları

Oturum Başkanı: Nevzat Yüksel


Dirençli Bipolar Bozukluk Tanımı, Dirençli Akut Maninin Tedavi, Mix Epizod, Dirençli Bipolar Depresyonun Tedavisi
Esra Yancar Demir

Dirençli Bipolar Bozuklukta İdame Tedavisi, Tedaviye Dirençli Hızlı Döngülü Olgular, Lityum Kesimine Bağlı Tedavi Yanıtsızlığı, Psikolojik Tedaviler
Sinay Önen

*Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB etkinliğidir.
PANEL - 14

Psikiyatri Asistanlarına Yönelik Temel İstatistik

Oturum Başkanı: Emine Eren Koçak


Örneklem Nasıl Belirlenir ve Power Analizi
Emre Cem Esen

Araştırmaya Uygun İstatistiksel Yöntem Belirleme ve Uygulama - 1
Eldem Güvercin

Araştırmaya Uygun İstatistiksel Yöntem Belirleme ve Uygulama - 2
Uğur Takım

*Asistan Hekim Komitesi ÇB etkinliğidir.
KURS - 8 B

Kabul ve Kararlılık Terapisi Giriş

Oturum Başkanı: Merve Terzioğlu


Kabul ve Kararlılık Terapisinin Genel İlkeleri
Merve Terzioğlu

Kabul ve Kararlılık Terapisi Uygulama İlkeleri
Furkan Bahadır Alptekin

*Bağlamsal Davranışçı Bilimler ÇB etkinliğidir.
KURS - 9 B

Perinatal Dönemde Psikiyatrik Tedaviler

Oturum Başkanı: Pınar Çetinay Aydın


Perinatal Dönemde Antidepresanlar, Tamamlayıcı Tedaviler
Esra Yazıcı

Perinatal Dönemde Antipsikotikler Duygudurum Dengeleyiciler
Pınar Çetinay Aydın

*Gebelik ve Doğumla İlişkili Ruhsal Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
PANEL - 15

Yaşam Boyu Kendine Zarar Verme Davranışı: Ne Biliyoruz? Neyi Bilmemiz Gerekir?

Oturum Başkanı: Tezan Bildik

Gençler Neden Kendine Zarar Verir?

Bürge Kabukçu Başay

Kendine Zarar Veren Gençler Benzer mi Farklı mı?
Klinik Görünümleri ve Tedavi Yaklaşımları
Ömer Başay

Durmadan Kanayan Yara: Yetişkinlerde Kendine Zarar Verme Davranışı
Osman Zülkif Topak

*Gençlik Psikiyatrisi ÇB etkinliğidir.

  A SALONU
B SALONU
C SALONU
D SALONU
E SALONU
09:00 - 10:30 KURS - 10

Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları ve Pratiği

Oturum Başkanı : Orhan Murat Koçak


Yapay Zekanın Psikiyatride Kullanım Alanı
Sedat İrgil

Yapay Zeka Nasıl Çalışır
Salih Tutun

Yapay Zeka Uygulaması
İlker Yeşilkaya
PANEL - 16

Tıbben Açıklanamayan Belirtilerin Psikiyatrik Yönü

Oturum Başkanı: Çiçek Hocaoğlu


Kalple İlişkili Olmayan Göğüs Ağrısının Psikiyatrik Yönü
Fatih Özdemir

Bruksizm Ve Temporomandibular Eklem Bozukluklarının Psikiyatrik Yönü
Doğancan Sönmez

İrritabl Barsak Sendromu, İşlevsel Dispepsinin Psikiyatrik Yönü
Pınar Sivrikaya
Kurs - 11

Şema Terapisi
Esra Yancar Demir
KURS - 12 A

İyi Bir EMDR İçin Biraz Hipnoz

Oturum Başkanı: Murat Semiz


Hipnoz ve EMDR
Serdar Atik

EMDR Terapisi Ve Ek Yöntemler
Murat Semiz

*EMDR ÇB etkinliğidir.

AKILCI İLAÇ OTURUMU

Mehmet Murat Demet
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:30   PANEL - 17

Psikiyatride Farmakogenetik Testlerin Kullanımı

Oturum Başkanı: Nermin Gündüz


Farmakogenetik Testler ve Psikiyatride Kullanımı
Yasemin Özatik

Bipolar Bozuklukta Farmakogenetik Testlerin Kullanımı
Nermin Gündüz

Depresyonda Farmakogenetik Testlerin Kullanımı
Feyza Çelik

Şizofrenide Farmakogenetik Testlerin Kullanımı
Fatma Kiraz
PANEL - 18

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nda Tartışmalı Konular

Oturum Başkanı: Hatice Aksu


DEHB'de Hiperfokus Kavramı Gerçekten Var Mı?
Mustafa Tunçtürk

Gebelik ve Postpartum Dönemde DEHB Tedavi Edilmeli Mi?
Merve Gümüşay

DEHB'nin İyi Yönleri Var Mı?
Mutlu Muhammed Özbek

DEHB Bipolar Spektrumun Bir Parçası Mı?
Remzi Oğulcan Çıray

*Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ÇB etkinliğidir.
KURS - 12 B

İyi Bir EMDR İçin Biraz Hipnoz

Oturum Başkanı: Murat Semiz


Hipnoz ve EMDR
Serdar Atik

EMDR Terapisi ve Ek Yöntemler
Murat Semiz

*EMDR ÇB etkinliğidir.
 
12:30-13:00 KAPANIŞ TÖRENİ