TDP

Bildiri Gönderimi

Powerpoint poster şablonu indirmek için tıklayınız

Sözel ve Poster Bildirilerinizi lütfen 24psikiyatri@topkon.com adresine gönderiniz.  Sözel bildiri sunum videoları ve ppt formatında hazırlayacağınız poster bildirileriniz için son gönderim tarihi 3 Mayıs 2021' dir.

Sözel Bildiri Sunacaklar Katılımcılar İçin
Sunumunuzun yayın kaydının yapılması gerekmektedir.  Sözlü sunumlarda sunum süresi 10-15 dakika’dır. Sunumunuzu MPEG 4 Video formatında hazırlamanız gerekmektedir.  Zoom, PowerPoint Sesli Sunum vb. platformlarda hazırlanacak kayıtlar uygundur.  Sunumunuzun bu detaylara göre hazırlanması ve belirtilen sürenin aşılmaması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Sunum video kaydı ve kaydın tarafımıza gönderilmesi hakkında teknik bilgi için için lütfen Konuşmacılar sekmesini tıklayınız.  Son gönderim tarihi: 3 Mayıs 2021

Poster Bildiri Sunacak Katılımcılar için
Poster bildirileriniz için yukarıdaki ppt şablonu kullanabilirsiniz.  Son gönderim tarihi: 3 Mayıs 2021

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi: 
Bildiri gönderimi ONLINE BİLDİRİ GÖNDERİM SİSTEMİ aracılığı ile yapılacaktır.

 1. Bildiriler yalnızca Poster ve Sözlü sunum olarak kabul edilecektir. 
 2. Sözel ya da poster bildiri olarak sunulmak üzere başvurusu yapılan araştırma ve olgu sunumlarının araştırma ve yayın etiğine uygun olmaları gereklidir.
 3. Olgu sunumları sözel bildiri olarak kabul edilmeyecektir.
 4. Özetler, Türkçe ve en fazla 300 kelime ile yazılmalı, araştırma yazılarının özetleri Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.  Metin içinde tablo ve şekil bulunmamalıdır.
 5. Olgu sunumları Amaç, Olgu ve Tartışma bölümlerinden oluşmalıdır

Bildiri Başvurusunda Bulunacakların Dikkatine - Red ve Düzeltme önerilerinin daha az olması için:

 • Araştırma özetlerinde etik kurul kararı numarası, olgu özetlerinde kişiden onam alındığı uygun ifadelerle belirtilmelidir.
 • Lütfen bildiri özetinde istatistik kısmında gerekli bilgileri belirtiniz(p, Beta, B, x2…gibi).
 • Birimleri belirtiniz.
 • Tablo kullanmayınız
 • Kaynak kullanmayınız
 • Çalışma protokolleri araştırma kabul edilmemektedir
 • Burs yalnız TPD üyelerine yöneliktir.  Burs başvuruları bildiri başvuruları esnasında tamamlanacaktır.  Detaylı bilgi için web sitesinde Burslar sekmesine bakınız.