TDP

Bildiri Gönderimi

Bildiri gönderimi başlangıç tarihi  3 Mart 2021’dir.Bildiri özeti son gönderim tarihi 17 Mart 2021’dir.

Powerpoint poster şablonu indirmek için tıklayınız

 

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi: 
Bildiri gönderimi ONLINE BİLDİRİ GÖNDERİM SİSTEMİ aracılığı ile yapılacaktır.

 1. Bildiriler yalnızca Poster ve Sözlü sunum olarak kabul edilecektir. 
 2. Sözel ya da poster bildiri olarak sunulmak üzere başvurusu yapılan araştırma ve olgu sunumlarının araştırma ve yayın etiğine uygun olmaları gereklidir.
 3. Olgu sunumları sözel bildiri olarak kabul edilmeyecektir.
 4. Özetler, Türkçe ve en fazla 300 kelime ile yazılmalı, araştırma yazılarının özetleri Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.  Metin içinde tablo ve şekil bulunmamalıdır.
 5. Olgu sunumları Amaç, Olgu ve Tartışma bölümlerinden oluşmalıdır

Bildiri Başvurusunda Bulunacakların Dikkatine - Red ve Düzeltme önerilerinin daha az olması için:

 • Araştırma özetlerinde etik kurul kararı numarası, olgu özetlerinde kişiden onam alındığı uygun ifadelerle belirtilmelidir.
 • Lütfen bildiri özetinde istatistik kısmında gerekli bilgileri belirtiniz(p, Beta, B, x2…gibi).
 • Birimleri belirtiniz.
 • Tablo kullanmayınız
 • Kaynak kullanmayınız
 • Çalışma protokolleri araştırma kabul edilmemektedir
 • Burs yalnız TPD üyelerine yöneliktir.  Burs başvuruları bildiri başvuruları esnasında tamamlanacaktır.  Detaylı bilgi için web sitesinde Burslar sekmesine bakınız.