TDP

ARAŞTIRMA PROJESİ TEŞVİK ÖDÜLÜ 

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin nitelikli bilimsel araştırmaları teşvik etmek amacıyla düzenlediği bir ödül programıdır.
Online Başvuru
Değerli araştırmacılarımız bir yandan araştırma projelerini sunarak meslektaşları ile verimli bir tartışma yapma ve geribildirim alma bir yandan da projelerine mali destek için yarışma olanağını yakalayacaklardır.

Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi tüm araştırmacıları TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü için proje hazırlamaya ve TPD 24. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na katılarak projelerini sunmaya davet ediyoruz.

Jüriler
Yıldız Akvardar
Meram Can Saka 
Eylem ŞAhin Cankurtaran
Aytül KArabekiroğlu
Cem Cerit

Ödül
Başvuru Koşulları

  • Proje Yürütücüsünün (birinci isim) ve araştırmacıların yarıdan fazlasının TPD üyesi olması ve 2020 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olması
  • TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü başvurularında yürütücünün kalıcı çalışma adresinin Türkiye’de olması (Araştırmanın tamamının Türkiye’de yapılacak olması koşulu gerekmemektedir)
  • Başvuruya çalışmaya uygun olan araştırma değerlendirme kurulu (etik kurulu) onayının eklenmesi
  • Başvuru dosyasında sorumlu araştırmacının ödüle aday olduğunu MYK’ya hitaben resmen bildirdiği bir belgenin bulunması
  • Başvuru dosyasında projede görevi olan araştırmacıların her birinin başvuruya olur verdiklerini bildiren birer belgenin bulunması (Başvuru sahibine gönderilmiş ve gönderen ekip üyesinin adresinin görünür olduğu, ıslak ya da e imzasının olduğu belge)
  • TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü kazanıldığı ve kullanıldığı takdirde ve araştırmanın yayınlanması durumunda yayında “TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü desteği ile gerçekleştirilmiştir” ibaresinin yazılmasının kabul edilmesi
  • Proje Teşvik Ödülü kazanan araştırma projelerine en geç 8 ay içinde başlanmalı ve bir sonraki TPD KES’te  ÖYK’nin değerlendirmesi için ara rapor sunulmalıdır.

Başvuru için Son Tarih
Araştırma Projesi Teşvik Ödülü için son başvuru tarihi 23 Şubat 2020’dir.

Başvuru

Proje Yürütücüsünün TPD Ödül Yönergesi'nde* tanımlanan Genel Başvurma Koşullarına ve Araştırma Projesi Teşvik Ödülü için tanımlanmış özel koşullara uygun hazırlanmış başvuru dosyasını tpdmerkez@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir. 

 

 

Ödüle Aday Başvuruların Değerlendirilmesi
'Araştırma Projesi Teşvik Ödülü için Jürinin seçtiği araştırma projelerine proje başına 5000 TL 'ye kadar teşvik verilecektir.

Ödüle Aday Başvuruların değerlendirilmesi TPD 24. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’nda; ödül kazanan bildiriler ve projeler, kongrenin üçüncü ve / ya da dördüncü günü en yoğun katılımcının beklendiği paralelsiz yapılan bir oturumdan önce açıklanır ve ödül belgeleri TPD Genel Başkanı tarafından verilir.