TDP

ARAŞTIRMA PROJESİ TEŞVİK ÖDÜLÜ 

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin nitelikli bilimsel araştırmaları teşvik etmek amacıyla düzenlediği bir ödül programıdır.

Değerli araştırmacılarımız bir yandan araştırma projelerini sunarak meslektaşları ile verimli bir tartışma yapma ve geribildirim alma bir yandan da projelerine mali destek için yarışma olanağını yakalayacaklardır.

Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi tüm araştırmacıları TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü için proje hazırlamaya ve TPD 24. Klinik Eğitim Sempozyumu’na katılarak projelerini sunmaya davet ediyoruz.

Jüriler
Ferdi Köşger
Murat Demet
Zeki Yüncü
Elif Anıl Yağcıoğlu
Aylin Yazıcı


Ödül Başvuru Koşulları
 • Proje Yürütücüsünün ve 2021 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olması
 • Daha önce TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü kazanmış bir sorumlu araştırıcı, ödül aldığı çalışmasını tamamladığına dair raporu Dernek Merkezi’ne iletilmek üzere göndermeden, Araştırma Projesi Teşvik Ödülüne yeniden başvuramaz.
 • TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü başvurularında yürütücünün kalıcı çalışma adresinin Türkiye’de olması (Araştırmanın tamamının Türkiye’de yapılacak olması koşulu gerekmemektedir)
 • Başvuruya çalışmaya uygun olan araştırma değerlendirme kurulu (etik kurulu) onayının eklenmesi
 • Başvuru dosyasında sorumlu araştırmacının ödüle aday olduğunu MYK’ya hitaben resmen bildirdiği bir belgenin bulunması
 • Başvuru dosyasında projede görevi olan araştırmacıların her birinin başvuruya olur verdiklerini bildiren birer belgenin bulunması (Başvuru sahibine gönderilmiş ve gönderen ekip üyesinin adresinin görünür olduğu, ıslak ya da e imzasının olduğu belge)
 • TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü kazanıldığı ve kullanıldığı takdirde ve araştırmanın yayınlanması durumunda yayında “TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü desteği ile gerçekleştirilmiştir” ibaresinin yazılmasının kabul edilmesi
 • Proje Teşvik Ödülü kazanan araştırma projelerine en geç 8 ay içinde başlanmalı ve bir sonraki TPD KES’te  ÖYK’nin değerlendirmesi için ara rapor sunulmalıdır.

Başvuru dosyasında şunlar bulunmalıdır:

 • Tamamlanmış araştırmanın / araştırma projesinin metni,
 • Tamamlanmış araştırmalarda birinci yazarın, araştırma projelerinde yürütücü araştırmacının ödüle aday olduğunu ve aynı araştırma ile daha önce başka bir TPD ödülüne başvurulmadığını MYK’ya hitaben resmen bildirdiği imzalı bir belge,
 • Ödül/ teşvik başvurusunda bulunan yürütücü ve araştırmacıların TPD’den son 5 sene içinde aldığı ödül ve teşvikleri gösterir belge,
 • Diğer yazarların / projede görevi olan araştırmacıların her birinin başvuruya ve yazar sırasına olur verdiklerini bildiren birer belge (başvuru sahibine gönderilmiş ve gönderen ekip üyesinin adresinin görünür olduğu, ıslak ya da e-imzasının olduğu belge),
 • Yazarları da içeren etik kurul onayının belgesi;  Etik Kurul onayında belirtilen bilgiler ile ödül başvurusunda fark varsa, başvuruda bulunan sorumlu yazar fark hakkında açıklamada bulunur, etik kurul onayında hak sahibi olarak belirlenmiş kişilerden başvuruda bulunulmasının onaylandığına dair imza gösterilir’   
 • TPD üyesi araştırmacıların aidat borcunun olmadığına dair imzalı beyan.  Bu belge genel merkezden e-posta ya da TPD web sitesinden ekran görüntüsünü içermelidir.

Başvuru için Son Tarih
Araştırma Projesi Teşvik Ödülü için son başvuru tarihi 17 Mart 2021’dir.

Başvuru

Proje Yürütücüsünün TPD Ödül Yönergesi'nde* tanımlanan Genel Başvurma Koşullarına ve Araştırma Projesi Teşvik Ödülü için tanımlanmış özel koşullara uygun hazırlanmış başvuru dosyasını tpdmerkez@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir. 

 

Ödüle Aday Başvuruların Değerlendirilmesi
'Araştırma Projesi Teşvik Ödülü için Jürinin seçtiği araştırma projelerine proje başına 5000 TL 'ye kadar teşvik verilecektir.

Ödüle Aday Başvuruların değerlendirilmesi TPD 24. Klinik Eğitim Sempozyumu’nda; ödül kazanan bildiriler ve projeler, kongrenin üçüncü ve / ya da dördüncü günü en yoğun katılımcının beklendiği paralelsiz yapılan bir oturumdan önce açıklanır ve ödül belgeleri TPD Genel Başkanı tarafından verilir.