Araştırma Projesi Teşvik Ödülleri Formu

Araştırma Projesi Teşvik Ödülleri Başvuru Koşulları

  1. Proje Yürütücüsünün (birinci isim) ve araştırmacıların yarıdan fazlasının TPD üyesi olması ve 2019 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olması
  2. TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü başvurularında yürütücünün kalıcı çalışma adresinin Türkiye’de olması (Araştırmanın tamamının Türkiye’de yapılacak olması koşulu gerekmemektedir),
  3. Başvuruya çalışmaya uygun olan araştırma değerlendirme kurulu (etik kurulu) onayının eklenmesi,
  4. Başvuru dosyasında sorumlu araştırmacının ödüle aday olduğunu MYK’ya hitaben resmen bildirdiği bir belgenin bulunması,
  5. Başvuru dosyasında projede görevi olan araştırmacıların her birinin başvuruya olur verdiklerini bildiren birer belgenin bulunması (Başvuru sahibine gönderilmiş ve gönderen ekip üyesinin adresinin görünür olduğu, ıslak ya da e imzasının olduğu belge),
  6. TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü kazanıldığı ve kullanıldığı takdirde ve araştırmanın yayınlanması durumunda yayında “TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü desteği ile gerçekleştirilmiştir” ibaresinin yazılmasının kabul edilmesi,
  7. Proje Teşvik Ödülü kazanan araştırma projelerine en geç 8 ay içinde başlanması ve bir sonraki TPD KES’te  ÖYK’nin değerlendirmesi için ara rapor sunulması, gereklidir.

 


Araştırma Teşvik Projesi Ödülüne katılım için proje yürütücüsünün TPD üyesi olması gereklidir.
Alan Kodu
Telefon Numarası
Örnek : İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
Örnek : Psikiyatride İleri Teknikler
1. YAZAR
Alan Kodu
Telefon Numarası
Örnek : İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
1. YAZAR
Alan Kodu
Telefon Numarası
Örnek : İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
Yazar Ekle
Lütfen Proje yürütücüsü tarafından MYK'ya hitaben yazılmış, TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülüne başvuru yapıldığı, TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü kazanıldığı ve kullanıldığı takdirde ve araştırmanın yayınlanması durumunda yayında “TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü desteği ile gerçekleştirilmiştir” ibaresinin yazılmasının kabul edildiğini gösterir dilekçeyi yükleyiniz
Başvuru sahibine gönderilmiş ve gönderen ekip üyesinin adresinin görünür olduğu, ıslak ya da e imzasının olduğu belge